Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Τηλεόραση FAQs

Επεξηγηματικά «How To» βίντεο

Ρυθμίσεις Αναστολής Λειτουργίας (sleep mode)

Λειτουργία Ταυτόχρονης θέασης

Διαχείριση Προφίλ Διαχειριστή

Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας των Προγραμμάτων και Αλλαγής Γλώσσας στους υποτίτλους

Πρόσθεση και διαχείριση προφίλ

Εγκατάσταση αποκωδικοποιητή Cytavision

Πώς μπορώ να ενοικιάσω μία ταινία;

Βασικές Λειτουργίες Τηλεχειριστηρίου (Remote Control)

Πώς Αλλάζουμε Κωδικό Γονικού Ελέγχου / Κωδικό Αγοράς

Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού Cytavision και στο Μενού Αποκωδικοποιητή από Αγγλικά σε Ελληνικά

Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού Cytavision και στο Μενού Αποκωδικοποιητή από Ελληνικά σε Αγγλικά

Διαδικασία Εγγραφής Αποκωδικοποιητή

Διαχείριση Καναλιών

Feedback