Η υπηρεσία ηλεκτρονικού λογαριασμού μπορεί να ενεργοποιηθεί online μόνο από Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσωπα). Οι Επιχειρήσεις (Νομικά Πρόσωπα) που ενδιαφέρονται για την υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής λογαριασμών
Στοιχεία πελάτη
Στοιχεία επικοινωνίας
Όροι Παροχής