Προστάτεψε το περιβάλλον και απόλαυσε ταυτόχρονα αποκλειστικά πλεονεκτήματα

όπως άμεση ενημέρωση και εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αντίγραφα των λογαριασμών σου, κατέβασμα ή/και εκτύπωσή τους, καθώς και αποθήκευση τους για περίοδο 24 μηνών.

 
 Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να ενεργοποιηθεί online μόνο από Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσωπα). Οι Επιχειρήσεις (Νομικά Πρόσωπα) που ενδιαφέρονται για την υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής λογαριασμών
Στοιχεία πελάτη
Στοιχεία επικοινωνίας
Όροι Παροχής