Νέος Πελάτης

Τα Προγράμματα Youth απευθύνoνται τόσο σε νέους πελάτες όσο και στους υφιστάμενους πελάτες των Προγραμμάτων Συμβολαίου και Προπληρωμένης soeasy pay as you go μέχρι 27 ετών.

Τα Προγράμματα soeasy youth με πακέτο δόσεων συσκευής παρέχεται σε πελάτες Cytamobile-Vodafone που διαθέτουν και πρόγραμμα συμβολαίου RED/ RED Family/ BLACK με την υπογραφή 24μηνης δέσμευσης, ενώ η επιλογή Προγράμματος  soeasy youth χωρίς συσκευή, δεν προϋποθέτει χρονική δέσμευση.

Κόστος Σύνδεσης
  • Για νέους πελάτες που επιθυμούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα soeasy Youth πρέπει να ενεργοποιηθεί νέο πακέτο σύνδεσης soeasy και μετά να γίνει δωρεάν η μεταφορά στο soeasy Youth.
  • Οι υφιστάμενοι πελάτες προπληρωμένης soeasy μπορούν να συνδεθούν δωρεάν στο πρόγραμμα soeasy Youth.
Χρεώσεις μετά την εξάντληση του περιεχομένου των Προγραμμάτων Youth
  Καρτοσυμβόλαιο Youth soeasy Youth
Τοπικά Λεπτά Ομιλίας
Χρέωση ανά 30 δευτερόλεπτα
€0,09 / λεπτό €0,09 / λεπτό
SMS €0,035 / SMS €0,03 / SMS
Mobile Internet €0,15/ MB €0,15/ MB
Βασική Μηνιαία Συνδρομή μετά την λήξη του 12/24μηνου Συμβολαίου
Πρόγραμμα Youth Μηνιαία Συνδρομή
Καρτοσυμβόλαιο Youth €30
soeasy Youth 10 €10
soeasy Youth 20 €20
soeasy Youth 35 €35
Τοπικές Κλήσεις προς υπηρεσίες Cyta
  RED Youth Καρτοσυμβόλαιο Youth soeasy Youth
Προσωπικός αριθμός (700XXXXX) 10,50 σεντ / λεπτό* 10,50 σεντ / λεπτό* 10,50 σεντ / λεπτό*
Υπηρεσία Ένας Αριθμός (7777XXXX) 10,50 σεντ / λεπτό* 10,50 σεντ / λεπτό* 10,50 σεντ / λεπτό*
Υπηρεσία Δωρεάν Εθνικών Κλήσεων (800ΧΧΧΧΧ) Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Υπηρεσία Δωρεάν Διεθνών ελευθέρων κλήσεων (8009XXXX) Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Υπηρεσία Διεθνών Καθολικών Κλήσεων (00800-)
* H χρέωση γίνεται ανά λεπτό
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Τοπικές Κλήσεις προς δίκτυα άλλων παροχέων

Από πρόγραμμα Καρτοσυμβόλαιο Youth / soeasy Youth
Κλήσεις προς δίκτυα άλλων παροχέων (pdf)

MMS
Μηνύματα MMS Καρτοσυμβόλαιο Youth soeasy Youth
MMS €0,20/ MMS €0,20 / MMS
Ενεργοποίηση MMS    
Αίτηση των ρυθμίσεων MMS με γραπτό μήνυμα SMS Δωρεάν Δωρεάν
Απενεργοποίηση ρυθμίσεων MMS με γραπτό μήνυμα SMS Δωρεάν Δωρεάν
Διεθνείς Κλήσεις & SMS
  Καρτοσυμβόλαιο Youth soeasy Youth
Γραπτά μηνύματα SMS προς Διεθνή Δίκτυα €0,065 / SMS €0,065 / SMS
100 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης - -
200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης - -
Δες τις χρεώσεις για διεθνείς κλήσεις soeasy rates soeasy rates
Διεθνής Περιαγωγή
Άλλες Υπηρεσίες