Ρυθμίσεις Windows 8

Ρυθμίσεις Internet και MMS για συσκευές Win 8 Phones

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν όλα τα Win 8 Phones.

Διαδικασία Ρύθμισης:
  1. Από την αρχική οθόνη σύρε το δάκτυλό σου προς τα αριστερά.
  2. Πάτησε Ρυθμίσεις
  3. Πάτησε κινητή τηλεφωνία
  4. Πάτησε προσθήκη internet apn
  5. Πάτησε στο πεδίο κάτω από το APN και πληκτρολόγησε cytamobile
  6. Πάτησε Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης για να δημιουργήσεις το internet apn
  7. Πάτησε προσθήκη mms apn
  8. Πάτησε στο πεδίο κάτω από το APN και πληκτρολόγησε cytamobile
  9. Πάτησε στο πεδίο κάτω από MMSC (Διεύθυνση URL) και πληκτρολόγησε http://mmsc.cyta.com.cy
  10. Πάτησε Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης για να δημιουργήσεις το mms apn