Όροι Xρήσης Υπηρεσίας Cytavision

Όροι χρήσης της Υπηρεσίας Cytavision μέσω εφαρμογής (TV App) σε έξυπνες τηλεοράσεις
1. Γενικά

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας Cytavision (=εφ’εξής «Υπηρεσία») μέσω εφαρμογής (TV App). Η Υπηρεσία Cytavision μέσω εφαρμογής (TV App) που παρέχεται από τη Cyta, προσφέρει τη δυνατότητα στους Συνδρομητές της Cytavision να παρακολουθήσουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο «περιεχόμενο Cytavision» μέσω εφαρμογής σε έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs), με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδίκτυο ή δίκτυο μέσω κινητής (4G, 5G mobile network).

2. Μέθοδος πρόσβασης

Η Υπηρεσία μέσω εφαρμογής σε έξυπνες τηλεοράσεις (= εφ’εξής «TV App») παρέχεται σε υφιστάμενο ή νέο οικιακό Συνδρομητή Cytavision (=εφ’ εξής «ο Συνδρομητής») ως εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην βασική Υπηρεσία Cytavision (η οποία παρέχεται σήμερα μέσω του σταθερού ευρυζωνικού δικτύου Cyta και με τη χρήση Set-Top-Box). Το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας καθορίζεται από τη Cyta και γνωστοποιείται στον Συνδρομητή μέσω της ιστοσελίδας της στη διεύθυνση https://www.cyta.com.cy/cytavision-tv-app.

Το TV App παρέχεται σε τρεις εκδόσεις αναλόγως του είδους της έξυπνης τηλεόρασης (Smart TV):

Εφαρμογή Android: για έξυπνες τηλεοράσεις Android και διατίθεται στο Google Play Store με λογισμικό Android TV 7 ή νεότερο.

Εφαρμογή Samsung: για έξυπνες τηλεοράσεις Samsung και διατίθεται στο Samsung App Store με λογισμικό Tizen 4.0 ή νεότερο.

Εφαρμογή LG: για έξυπνες τηλεοράσεις LG και διατίθεται στο LG Content Store με λογισμικό WebOS4+ και να είναι FHD ή UHD.

H Υπηρεσία μέσω TV App διέπεται από τη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Cyta και τους «Ειδικούς Όρους» της Υπηρεσίας Cytavision.

H Υπηρεσία μέσω TV App διέπεται από τη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Cyta και τους «Ειδικούς Όρους» της Υπηρεσίας Cytavision. Πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα της Cyta στο Γενική Σύμβαση και Ειδικοί Όροι υπηρεσιών | Cyta.

3. Συνδρομητικά Πακέτα και Τιμές
  1. Η υπηρεσία μέσω TV App παρέχεται μέσω των βασικών οικιακών πακέτων Value TV Pack, Variety TV Pack και Πακέτο Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
  2. To Variety TV Pack παρέχεται μόνο σε πελάτες που έχουν υπηρεσία διαδικτύου της Cyta.
  3. Περιεχόμενο Ενηλίκων (πακέτο Καναλιών Ενηλίκων, κανάλι Hustler Blue και VoD ταινίες ενηλίκων) δεν είναι διαθέσιμο μέσω του Cytavision TV App.

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα και τιμές της Υπηρεσίας μέσω TV App μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Cytavision TV App | Cyta.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των τελών των υπηρεσιών της σύμφωνα με τη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Cyta και τους «Ειδικούς Όρους» της Υπηρεσίας Cytavision.

  1. Δοκιμαστικό Πακέτο (Trial Pack)

Κάθε νέος πελάτης της συνδρομητικής υπηρεσίας Cytavision έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το Δοκιμαστικό Πακέτο και να δοκιμάσει την Υπηρεσία. Το Δοκιμαστικό Πακέτο παρέχεται για το περιορισμένο διάστημα των τριών (3) μηνών χωρίς χρέωση. Με τη λήξη των τριών (3) μηνών εάν ο πελάτης δεν ζητήσει τον τερματισμό του Δοκιμαστικού Πακέτου θα μεταφέρεται αυτόματα στο πακέτο Value TV Pack της Υπηρεσίας και θα χρεώνεται με το αντίστοιχο μηνιαίο τέλος του πακέτου. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα αναβάθμισης από το Δοκιμαστικό Πακέτο σε ένα από τα βασικά πακέτα της Cytavision (Value TV Pack, Variety TV Pack και Πακέτο Κυπριακού Ποδοσφαίρου). Σε αυτήν την περίπτωση ο Συνδρομητής θα χρεώνεται αναλογικά το μηνιαίο τέλος του νέου πακέτου από την ημερομηνία ενεργοποίησής του, καθώς και άλλα τέλη πρόσθετων πακέτων ή και αγορών.

Η ενεργοποίηση του Δοκιμαστικού πακέτου θα επιτρέπεται μόνο μία φορά σε διάστημα 12 μηνών ανά πελάτη.

4. Λειτουργία Υπηρεσίας Cytavision TV App

Η Υπηρεσία μέσω TV App και το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και όχι για εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής στην Υπηρεσία μέσω TV App, παρέχεται στον Συνδρομητή το περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και θέασης. Η δημόσια προβολή της Υπηρεσίας μέσω TV App δεν επιτρέπεται.

Η προβολή του περιεχομένου Cytavision μέσω TV App είναι δυνατή σε περιοχές εντός της δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι αδειοδοτημένο το περιεχόμενο και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/1128.

Η χρήση της Υπηρεσίας μέσω TV App από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.

Με τα βασικά πακέτα της Υπηρεσίας (Value TV Pack, Variety TV Pack και Πακέτο Κυπριακού Ποδοσφαίρου) δίνεται η δυνατότητα εγγραφής μίας (1) συσκευής τηλεόρασης και τριών (3) φορητών συσκευών. Μόνο δύο (2) συσκευές θα μπορούν να προβάλλουν περιεχόμενο ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως τύπου συσκευής (μία (1) τηλεόραση και μία (1) φορητή συσκευή ή μόνο δύο (2) φορητές συσκευές).

Για θέαση σε πέραν από μία (1) τηλεόραση διατίθεται το «Πακέτο Πρόσθετης Θέασης». Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων θεάσεων σε τηλεόραση μέσω της Υπηρεσίας ανέρχεται στις τρεις (3). Στην περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει αγοράσει το «Πακέτο Πρόσθετης Θέασης», οι τηλεοράσεις στο υποστατικό του θα λειτουργούν ταυτόχρονα εφόσον είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σταθερό ευρυζωνικό δίκτυο.

Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες της Υπηρεσίας Cytavision μέσω TV App επικαιροποιούνται τακτικά και βρίσκονται στη σελίδα Cytavision TV App | Cyta.

Η Υπηρεσία μέσω TV App επιτρέπει την προβολή περιεχομένου σε συσκευές που υποστηρίζουν το λογισμικό της Υπηρεσίας Cytavision. Αυτό το λογισμικό καθώς και οι λειτουργίες και οι δυνατότητες τη Υπηρεσίας μέσω TV App ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή. Eπικαιροποιημένες πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα Cytavision TV App Info | Cyta.

Η ελάχιστη ταχύτητα μεταφόρτωσης για SD/HD περιεχόμενο είναι 10Mbps και για UHD περιεχόμενο είναι 20Mbps.

Η ποιότητα προβολής του περιεχομένου Cytavision μέσω TV App ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η τοποθεσία του Συνδρομητή, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής και οι δυνατότητες της συσκευής. Υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο κινητής είναι ο Συνδρομητής. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να απευθύνεται στον πάροχό του για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το διαδίκτυο ή από το δίκτυο κινητής.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται να λαμβάνει αυτόματα αναβαθμίσεις της εφαρμογής της Υπηρεσίας μέσω TV App.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην αρχειοθετεί, αναπαράγει, διανέμει, τροποποιεί, προβάλλει, παρουσιάζει, δημοσιεύει, αδειοδοτεί, δημιουργεί παράγωγο περιεχόμενο, προσφέρει προς πώληση ούτε να χρησιμοποιεί (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων όρων Χρήσης) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την Υπηρεσία Cytavision μέσω TV App.

Επίσης, ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην παρακάμπτει, καταργεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, υποβαθμίζει ή αναστέλλει τις λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου της Υπηρεσίας μέσω TV App, να μην χρησιμοποιεί προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω TV App, να μην προβαίνει σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών με δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω TV App, να μην εισάγει κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιεί το περιεχόμενο της Υπηρεσίας μέσω TV App με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και να μην χρησιμοποιεί μεθόδους άντλησης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. Επίσης, αποδέχεται να μην προβαίνει σε μεταφόρτωση, δημοσίευση αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή, υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την Υπηρεσία μέσω TV App, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της Υπηρεσίας, ενδέχεται η Cyta να διακόψει ή να περιορίσει τη χρήση της Υπηρεσίας μέσω TV App καθώς και να προβεί σε όλα τα δέοντα νομικά μέτρα.

5. Κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Cytavision μέσω TV App

Το  όνομα χρήστη (username) και ο προσωρινός κωδικός πρόσβασης (temporary password), που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία μέσω TV App, θα δίδεται στον Συνδρομητή με την ενεργοποίηση της  Υπηρεσίας.

Αφού ο Συνδρομητής καταχωρήσει κατά την πρώτη πρόσβασή του στην Υπηρεσία τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, θα του ζητηθεί η αλλαγή σε ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Ο Συνδρομητής οφείλει να επιλέγει κωδικό πρόσβασης που να του παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να τον προστατεύει από τυχόν υποκλοπές.

Ο κωδικός πρόσβασης συνδυάζεται με το όνομα χρήστη (username) για πρόσβαση στην Υπηρεσία Cytavision TV App.

Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης άλλων στο λογαριασμό, ο Συνδρομητής πρέπει να εποπτεύει τις συσκευές που υποστηρίζουν την Υπηρεσία μέσω TV App, και οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής του.

Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος να εποπτεύει τη χρήση του Γονικού Κωδικού και Κωδικού Aγοράς όπως αυτοί ορίζονται στη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Cyta και τους «Ειδικούς Όρους» της Υπηρεσίας Cytavision.

Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στη Cyta.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την Υπηρεσία προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο τον Συνδρομητή, την Υπηρεσία ή τους συνεργάτες της από παραπλανητικές ενέργειες.

6. Χρεώσεις

6.1 Η συνδρομή του «Value TV Pack» και «Variety TV Pack», κατά την παροχή και τον τερματισμό της υπηρεσίας υπολογίζεται και χρεώνεται ημερήσια. Η ημερήσια χρέωση ισχύει επίσης κατά τον μήνα αναβάθμισης ή υποβάθμισής ανάλογα με τις ημέρες του μήνα στο κάθε πακέτο.

6.2 Η συνδρομή του πακέτου «Κυπριακού Ποδοσφαίρου» κατά τον μήνα παροχής του, και των «πρόσθετων πακέτων αθλητικού περιεχομένου» κατά τον μήνα ενεργοποίησής τους υπολογίζεται και χρεώνεται ημερήσια.

6.3 Η συνδρομή του πακέτου «Κυπριακού ποδοσφαίρου» κατά τον μήνα τερματισμού της υπηρεσίας χρεώνεται ημερήσια βάση, εξαιρούμενου του μήνα ενεργοποίησης.

6.4 Η συνδρομή των «πρόσθετων πακέτων αθλητικού περιεχομένου» κατά τον μήνα τερματισμού της υπηρεσίας ή την απενεργοποίηση του/των «πρόσθετων αθλητικών πακέτων» χρεώνονται ημερήσια βάση, εξαιρούμενου του μήνα ενεργοποίησης.

7. Αποκλεισμός Ευθύνης

7.1 Η Υπηρεσία TV App παρέχεται από τη Cyta ως έχει και η Cyta δεν εγγυάται τη αδιάλειπτη παροχή της και δεν ευθύνεται για τυχόν περιστασιακές αδυναμίες πρόσβασης ή/μη ικανοποιητικής ποιότητας σήματος και λήψης εικόνας/ήχου, καθώς και για τυχόν περιστασιακές αδυναμίες στη λειτουργία της λογισμικής διεπαφής (user interface).

7.2 Η Cyta δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων τρίτων που χρησιμοποιούνται και/ή θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή της Υπηρεσίας TV App, καθώς και για τη μη λήψη και/ή ικανοποιητική λήψη των υπηρεσιών που οφείλονται σε συσκευή ή εξοπλισμό του Συνδρομητή ή σε ακατάλληλη χρήση και/ή κακή χρήση του εξοπλισμού ή σε μη επαρκή ή ακατάλληλη υποδομή του Συνδρομητή στο υποστατικό (συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης) και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης ή επιδιόρθωσης είτε του εξοπλισμού ή της υποδομής του Συνδρομητή.

7.3 H Cyta δεν  ευθύνεται για τυχόν μόνιμες ή περιστασιακές αδυναμίες στην υπηρεσία διαδικτύου του Συνδρομητή όταν αυτή δεν παρέχεται από τη Cyta.

8. Υποστήριξη πελατών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία μέσω TV App και τις λειτουργίες της είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Cyta https://www.cyta.com.cy/tv.

Ο Συνδρομητής μπορεί να αποστείλει μήνυμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: techsupport@cyta.com.cy, enquiries@cyta.com.cy

Για τεχνική υποστήριξη ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επαφής Πελάτη τηλεφωνικώς στο 132 ή στο Facebook @cytavision ή στο Twitter @cytasupport ή μέσω Live Chat από τη σελίδα www.cyta.com.cy.

9. Τερματισμός

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την Υπηρεσία σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάσει τους παρόντες όρους.

Ο Συνδρομητής να τερματίσει την Υπηρεσία Cytavision της Cyta επικοινωνώντας με τη Cyta στα καταστήματα Cyta και στο Κέντρο Επαφής Πελάτη 132.

10. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Cyta επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Συνδρομητή για σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας, υποστήριξης και τιμολόγησής της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του Συνδρομητή.

Η Cyta θα αποστέλλει στον Συνδρομητή πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία (π.χ. αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης, μηνύματα επιβεβαίωσης, ειδοποιήσεις) με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί στη Cyta για ψηφιακή εξυπηρέτησή του.

Η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής της Cyta βρίσκεται στην ιστοσελίδα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής | Cyta.

11. Διάφορα

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας απαιτείται όπως ο Συνδρομητής αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και όπως ο Συνδρομητής έχει δηλώσει στη Cyta τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο) ή ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για τη ψηφιακή εξυπηρέτησή του.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων. Οι όποιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Γενική Σύμβαση και Ειδικοί Όροι υπηρεσιών | Cyta.