Προσφορές
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Internet & Τηλεφωνίας μέχρι 30 Ιουνίου!

Telephony Special Use

CYTA
Η υπηρεσία Telephony Special Use εξυπηρετά τις ανάγκες σου ειδικά για εγκατάσταση συναγερμών και ασανσέρ.

Επιτρέπει μόνο εθνικές κλήσεις ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις είναι φραγμένες.

Στην υπηρεσία Telephony Special Use συνδέεται μόνο ένας τηλεφωνικός αριθμός (χωρίς άλλη ευρυζωνική υπηρεσία).