Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα

Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Τηλεφωνικών Συνδέσεων προσφέρονται σε άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.
 ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 25,00Εφάπαξ ή 12 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 8,28Μηνιαία
Τέλος Μεταφοράς€ 12,50Εφάπαξ ή 12 Μηνιαίες Δόσεις
 ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος ΣύνδεσηςΔωρεάν-
ΣυνδρομήΔωρεάν-
Σημειώσεις:

 1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
 2. Για άτομα με χαμηλό εισόδημα οι κλήσεις θα τιμολογούνται με τα υφιστάμενα τέλη της υπηρεσίας.
 3. Για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες τα πρώτα 100 λεπτά Εθνικών κλήσεων προς Σταθερά, Κινητά και Διαδίκτυο μηνιαίως είναι δωρεάν.
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής
Με βάση την «Απόφαση περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα ή Ειδικές Ανάγκες» (Α.Ε. 3/2005) που εξέδωσε ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) την 29ην Ιουλίου 2005 και τις σχετικές τροποποιήσεις που ακολούθησαν, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, όσον αφορά τα προσφερόμενα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες:

Α. Δικαιούχοι

(α) Άτομα με Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες
 • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (π.χ. μυοπάθειες, κατά πλάκα σκλήρυνση, εγκεφαλοπάθειες ή άλλες μυοπάθειες που βρίσκονται στο διάστημα πριν από την καθήλωσή τους σε τροχοκάθισμα ή είναι καθηλωμένοι σε τροχοκάθισμα)
 • Κωφοί και κωφάλαλοι
 • Τυφλοί
 • Άτομα με νοητική καθυστέρηση / υστέρηση
   
(β) Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα
 • Φυσικά πρόσωπα των οποίων τα ετήσια εισοδήματα είναι κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται.
  Από την 31/3/08 με τη νέα τροποποίηση εκ μέρους της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου σχετικά με τον υπολογισμό του ποσοστού και του μεγέθους που αφορά το διάμεσο των ετήσιων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, για ένα άτομο το ετήσιο εισόδημα ανέρχεται στις €7.847,61, ενώ για κάθε πρόσθετο άτομο (άνω των 14 ετών) προστίθεται το ποσό των €3.923,80 στις €7.847,61, ενώ για κάθε πρόσθετο ανήλικο άτομο (κάτω των 14 ετών) προστίθεται το ποσό των €2.354,28. Τα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται για κάθε οικογένεια.
 • Λήπτες δημοσίου βοηθήματος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Γραφείο Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
   
(γ) Ανήλικα Άτομα

Σε περίπτωση όπου ανήλικα άτομα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της ενότητας (α) του παρόντος άρθρου, θα επωφελούνται του ειδικού τιμολογιακού πακέτου, ως δικαιούχοι, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον διαμένουν μαζί στο ίδιο υποστατικό, προσκομίζοντας τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
 • Βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας ότι το ανήλικο άτομο είναι λήπτης βοηθήματος, το οποίο θα συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού αναπηρίας.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης ανήλικου ατόμου ή Βεβαίωση από σύνδεσμο στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησής του.
 • Ταυτότητα γονέων ή κηδεμόνα.
 • Υπογραφή γονέων ή κηδεμόνα δικαιούχου ατόμου στην αίτηση Παροχής Τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων σε ανήλικα άτομα με αναπηρίες.
 • Απόδειξη κηδεμονίας ανηλίκου ατόμου (π.χ. Διάταγμα Δικαστηρίου) σε περίπτωση κατά την οποία το ανήλικο άτομο είναι κάτω από κηδεμονία.
   
(δ) Άτομα με Νοητική Καθυστέρηση/Υστέρηση

Για να μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πακέτο και να απολαμβάνουν τα οφέλη του, τα άτομα αυτά θα πρέπει να προσκομίζουν στην Cyta βεβαίωση από την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (η οποία συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 117/89 ή όπως εκάστοτε αυτός τροποποιείται), που θα αναφέρει ότι το άτομο είναι καταγεγραμμένο στο Μητρώο της Επιτροπής, καθώς επίσης ότι το άτομο δεν είναι ιδρυματοποιημένο.

Β. Θέσπιση Μηχανισμού Ελέγχου
Η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου της αληθούς κατάστασης του ατόμου αποσκοπεί στην αποφυγή τυχών καταχρήσεων και συνεπώς οποιοδήποτε από τα σχετικά πιστοποιητικά, αναλόγως περίπτωσης, ως εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή ειδικούς ιατρούς ή Παγκύπριες οργανώσεις, πρέπει να προσκομίζονται στην Cyta από τον αιτούμενο ειδικού τιμολογιακού πακέτου:
 • Πιστοποιητικό /Βιβλιάριο του τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, κωφοί και τυφλοί).
 • Βεβαίωση από το ακουολογικό κέντρο του Μακάριου Νοσοκομείου ή από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο, η οποία να επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει απώλεια ακοής τέτοια που ακόμα και με ακουστική στήριξη δεν μπορεί να ακούσει και ως εκ τούτου να επικοινωνήσει με ακούοντα άτομα με έναρθρο λόγο (κωφοί) ή άλλο πιστοποιητικό από τη Σχολή Κωφών το οποίο να επιβεβαιώνει την αδυναμία έναρθρης επικοινωνίας με ακούοντα άτομα ή ακουστική αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη από το όριο για βαθειά απώλεια ακοής, όπως καθορίζεται από εγκεκριμένους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)).
 • Πιστοποιητικό Παγκύπριας οργάνωσης τυφλών ότι έχουν όραση με διορθωτικούς φακούς κάτω του ενός δεκάτου (1/10) της κανονικής (τυφλοί).
 • Ιατρικό πιστοποιητικό από ειδικό οφθαλμίατρο, ότι έχουν όραση με διορθωτικούς φακούς κάτω του ενός δεκάτου (1/10) της κανονικής (τυφλοί).
 • Σχετικό πιστοποιητικό από υπεύθυνο ιατρό του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής ή από ειδικό νευρολόγο, ότι πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια και βρίσκονται καθηλωμένοι ή στο στάδιο πριν την οριστική καθήλωση τους σε αναπηρικό τροχοκάθισμα (άτομα με κατά πλάκα σκλήρυνση ή άλλες μυοπάθειες).
 • Πιστοποιητικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γραφείου Ευημερίας (λήπτες δημοσίου βοηθήματος).
 • Πιστοποιητικό Τμήματος Φόρου Εισοδήματος (άτομα με χαμηλό εισόδημα).
 • Πιστοποιητικό Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο να βεβαιώνει το ποσό του εισοδήματος/ σύνταξης (άτομα με χαμηλό εισόδημα).
 • Βεβαίωση από την επιτροπή προστασίας νοητικά καθυστερημένων ατόμων, που θα αναφέρει ότι το άτομο είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο της επιτροπής, καθώς επίσης ότι το άτομο δεν είναι ιδρυματοποιημένο (άτομα με νοητική καθυστέρηση/ υστέρηση).
   
Γ. Όροι Παροχής
i. Η ευθεία σύνδεση αναλογικής τηλεφωνίας σε σταθερή θέση (PSTN) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κρίνονται ως δικαιούχοι παρέχεται για μόνο ένα υποστατικό με διακριτή διεύθυνση.
ii. Η Cyta θα αποδέχεται ότι τα δικαιούχα ανήλικα άτομα διαμένουν στο ίδιο υποστατικό με γονείς /κηδεμόνες τους, με την εκ μέρους του γονέα /κηδεμόνα υπογραφή δήλωσης, στην οποία θα επισύρεται η προσοχή στη νομοθεσία περί ψευδών δηλώσεων.
iii. Η διαπίστωση ότι ένα άτομο εμπίπτει στη κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Κοινωνικές ανάγκες θα γίνεται με την προσκόμιση κατάλληλου πιστοποιητικού ή/ και την επίδειξη και φωτοτύπηση σχετικής ταυτότητας.
iv. Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα προσφέρονται μόνον σε δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα.
v. Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα ισχύουν μόνον για άτομα (μέλη νοικοκυριών) που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο, όπως αυτή ορίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
vi. Οι δικαιούχοι είναι αναγκαίο να υποβάλουν σχετική γραπτή αίτηση, είτε με προσωπική επίσκεψη στα καταστήματα μας είτε μέσω φαξ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.