Προστασία Τηλεφώνου

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Δες ποιος σε καλεί χωρίς να σηκώσεις το ακουστικό σου

ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

Επίλεξε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σου στην οθόνη του καλούμενου συνδρομητή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Απόρριψε κλήσεις από ανώνυμους αριθμούς

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Απόρριψε κακόβουλες κλήσεις με το απλό πάτημα συγκεκριμένου κωδικού

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Απόρριψε κακόβουλες κλήσεις από μέχρι και δώδεκα αριθμούς

ΦΡΑΓΕΣ / ΑΠΟΦΡΑΓΕΣ

Επίτρεψε ή απότρεψε τη διενέργεια και αποδοχή κλήσεων από το σταθερό σου τηλέφωνο

ΚΡΥΠΤΟΦΡΑΓΕΣ

Επίτρεψε ή απότρεψε κλήσεις από και προς συγκεκριμένους προορισμούς με την πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού αριθμού

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καθόρισε το ανώτατο όριο χρήσης του μηνιαίου λογαριασμού σου

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Σύνδεσε τη γραμμή σου μόνο όταν τη χρειάζεσαι και πλήρωσε μηνιαία συνδρομή μόνο για την περίοδο αυτή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ζήτησε να σου αποστέλλεται μηνιαία αναλυτική κατάσταση όλων των κλήσεων σου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΩΝ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Ζήτησε να εντοπιστεί ο αριθμός τηλεφώνου από όπου προέρχονται κακόβουλες / ενοχλητικές κλήσεις

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ

Τώρα μπορείς να ελέγχεις το μηνιαίο λογαριασμό κλήσεων του σταθερού σου τηλεφώνου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.