Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Άλλες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μετάφερε και σύνδεσε την τηλεφωνική σου υπηρεσία στη νέα σου διεύθυνση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μεταβιβάστε την τηλεφωνική σας σύνδεση σε άλλο ιδιοκτήτη

ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

Άλλαξε τον αριθμό της τηλεφωνικής σου γραμμής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.