Σχέδιο Talk & Save - Business

Πακέτο Διεθνών Κλήσεων

Με το σχέδιο Talk & Save - Business επωφελείσαι με μειώσεις μέχρι και 20% στις κλήσεις σου από το σταθερό σου τηλέφωνο προς σταθερά και κινητά στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Το σχέδιο αυτό προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος των τηλεφωνικών σου κλήσεων.

Μηνιαίο ύψος λογαριασμού (€) Ποσοστό έκπτωσης (%)
0-30,00 0
30,01-150,00 10
150,01-400,00 15
400,01+ 20

Σημείωση: Οι πιο πάνω κλιμακωτές εκπτώσεις αφορούν μόνο κλήσεις, χωρίς ΦΠΑ και άλλες πάγιες χρεώσεις.

Χαρακτηριστικά του σχεδίου:

  • Το σχέδιο εφαρμόζεται ξεχωριστά σε εθνικές και διεθνείς κλήσεις και τα ποσά στο λογαριασμό σου δεν αθροίζονται.
  • Η έκπτωση υπολογίζεται ανά μήνα και σου παρέχεται πάνω στον τηλεφωνικό λογαριασμό του ίδιου μήνα.
  • Το σχέδιο είναι ανά πελάτη και περιλαμβάνει όλες τις τηλεφωνικές σου συνδέσεις.
  • Για τις εθνικές κλήσεις, στο σχέδιο συμπεριλαμβάνονται κλήσεις μόνο προς σταθερά και κινητά Cyta και άλλων παρόχων. Δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις προς άλλες υπηρεσίες π.χ. Ένας Αριθμός (7777), Προσωπικός Αριθμός (700), Τηλεπληροφόρηση 900.
  • Οι πελάτες της Σταθερής Τηλεφωνίας θα μεταφερθούν στο σχέδιο αυτό αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε αίτηση, πλην των πελατών πού είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα εκπτωτικά σχέδια της σταθερής τηλεφωνίας.
  • Οι διεθνείς κλήσεις μέσω της υπηρεσίας Business International Zone δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο.
Με το σχέδιο Talk & Save - Business κερδίζεις:
  • Επιπλέον έκπτωση μέχρι και 20%.
  • Χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος.
  • Χωρίς αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.