Αυτόματο Σύστημα Πληροφοριών Λογαριασμού Κλήσεων

Καλώντας δωρεάν στο 80006090 έχεις τη δυνατότητα να μάθεις το τρέχον ποσό χρέωσης των κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο το οποίο καλείς.

Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται πάγιες χρεώσεις και ΦΠΑ, αλλά μόνο χρεώσεις κλήσεων για τον τρέχοντα μήνα. Πιθανόν όμως να υπάρχει και αριθμός κλήσεων που έγιναν εντός της συγκεκριμένης περιόδου, οι οποίες δεν έχουν τύχει επεξεργασίας.

Μπορείς επίσης να ενημερωθείς για το συνολικό ποσό όλων των εκδοθέντων λογαριασμών που εκκρεμούν, καθώς και για το συνολικό ποσό των λογαριασμών των οποίων η προθεσμία πληρωμής έχει λήξει.

Το Αυτόματο Σύστημα Πληροφοριών Λογαριασμού Κλήσεων προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές της σταθερής τηλεφωνίας της Cyta.
...Για να έχεις τον έλεγχο
Μπορείς ανά πάσα στιγμή να μαθαίνεις το τρέχον πόσο χρέωσης των κλήσεων σου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.