Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Μέτρηση ταχύτητας

Η μέτρηση ταχύτητας της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από σταθερό δίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση του εργαλείου CyNettest το οποίο βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Μέτρησε την ταχύτητα σύνδεσής σου