Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Μέτρηση ταχύτητας

Μέτρηση ταχύτητας ευρυζωνικής σύνδεσης με τη χρήση του εργαλείου Cytanet
Μέτρηση ταχύτητας ευρυζωνικής σύνδεσης με τη χρήση του εργαλείου 2Β2Τ

Η μέτρηση ταχύτητας της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από σταθερό δίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση του εργαλείου 2Β2Τ το οποίο βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Για την εξακρίβωση της  ταχύτητας της σύνδεσης σας για σκοπούς ελέγχου της συνήθους ταχύτητας θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα και να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον τρείς (3) μετρήσεις. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των μετρήσεων τους και σε εξατομικευμένα στατιστικά.

Συνιστάται η χρήση υπολογιστή που να συνδέεται απευθείας στο δρομολογητή (modem/router) της ευρυζωνικής σας σύνδεσης, με καλώδιο (Ethernet). Η χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi) ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση της σύνδεσης.

Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται χρήση της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, torrents, κλπ) του τοπικού σας δικτύου. Η δικτυακή κίνηση, που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης δεδομένων, ενδέχεται να περιορίσει την ακρίβεια της μέτρησης.

Η εφαρμογή 2B2T χρησιμοποιεί το σύστημα μετρήσεων M-Lab, το οποίο αναθέτει αυτόματα κάθε μέτρηση στον πλησιέστερο διαθέσιμο εξυπηρετητή μετρήσεων (server). Όταν όλοι οι εξυπηρετητές της χώρας μας είναι απασχολημένοι με μετρήσεις συνδέσεων άλλων χρηστών, ενδέχεται η μέτρηση σας να πραγματοποιηθεί από εξυπηρετητή άλλης χώρας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν προσμετρώνται στα στατιστικά που παράγει η εφαρμογή 2B2T.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής 2B2T και στον ιστότοπο του εργαλείου Network Diagnostic Tool (NDT).

Η ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από σταθερό δίκτυο δύναται να επηρεαστεί από βλάβες στο ευρυζωνικό δίκτυο της Cyta, βλάβες σε διεθνή καλωδιακά δίκτυα, βλάβες ή συμφόρηση στον WWW. Η ταχύτητα πρόσβασης δύναται επίσης να επηρεαστεί από την ποιότητα της εσωτερικής ιδιωτικής καλωδίωσης, τη χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi),ή από δικτυακή κίνηση, που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης δεδομένων.  Η ταυτόχρονη χρήση της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, torrents, κλπ) του τοπικού σας δικτύου ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την ποιότητα της μέτρησής της ταχύτητας της σύνδεσής σας.

Feedback