Μέτρηση ταχύτητας

Η μέτρηση ταχύτητας της ευρυζωνικής σας σύνδεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση του εργαλείου CyNettest το οποίο βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Σύστημα Εκτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων CyNettest

Συνιστάται η χρήση υπολογιστή που να συνδέεται απευθείας στο δρομολογητή (modem/router) της ευρυζωνικής σας σύνδεσης, με καλώδιο (Ethernet). Η χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi) ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση της σύνδεσης.

Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται χρήση της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, torrents, κλπ) του τοπικού σας δικτύου. Η δικτυακή κίνηση, που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης δεδομένων, ενδέχεται να περιορίσει την ακρίβεια της μέτρησης.

Η ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από σταθερό δίκτυο δύναται να επηρεαστεί από βλάβες στο ευρυζωνικό δίκτυο της Cyta, βλάβες σε διεθνή καλωδιακά δίκτυα, βλάβες ή συμφόρηση στον WWW. Η ταχύτητα πρόσβασης δύναται επίσης να επηρεαστεί από την ποιότητα της εσωτερικής ιδιωτικής καλωδίωσης, τη χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi),ή από δικτυακή κίνηση, που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης δεδομένων.  Η ταυτόχρονη χρήση της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, torrents, κλπ) του τοπικού σας δικτύου ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την ποιότητα της μέτρησής της ταχύτητας της σύνδεσής σας.