Χρεώσεις soeasy

soeasy Plus
Τοπικές Κλήσεις
Κλήσεις από: soeasy pay as you go
Προς
Σταθερό τηλέφωνο Cyta €0,09 / λεπτό*
Κινητό τηλέφωνο Cytamobile-Vodafone €0,09 / λεπτό*
Προσωπικός αριθμός (700XXXXX) €0,105 / λεπτό
Υπηρεσία Ένας Αριθμός (7777XXXX) €0,105 / λεπτό
Υπηρεσία Δωρεάν Εθνικών Κλήσεων (800XXXXX) Δωρεάν
Υπηρεσία Διεθνών Ελευθέρων Κλήσεων (8009ΧΧΧΧ) Δωρεάν
Video - Calls from: soeasy pay as you go
Προς
Κινητό τηλέφωνο Cytamobile-Vodafone €0,1785 / λεπτό

* Ισχύει χρέωση ανά 30 δευτερόλεπτα

Κλήσεις προς δίκτυα άλλων παροχέων

Μηνύματα
Μηνύματα από: soeasy pay as you go
Γραπτά μηνύματα SMS προς:
Κινητό τηλέφωνο Cytamobile-Vodafone €0,03 / SMS
Διεθνείς Προορισμούς €0,065 / SMS
Μηνύματα MMS
MMS €0,20 / MMS
Ενεργοποίηση MMS
Αίτηση των ρυθμίσεων MMS με γραπτό μήνυμα SMS Δωρεάν
Απενεργοποίηση ρυθμίσεων MMS με γραπτό μήνυμα SMS Δωρεάν
Mobile Internet
Χρήση ανά MB 15 σεντ / MB
Διεθνείς Κλήσεις
Διεθνής Περιαγωγή
Κλήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση (από 1η Ιουνίου 2017) 9 σεντ/ λεπτό
Οι χώρες ομαδοποιούνται σε 5 ζώνες (συμπεριλαμβανομένης και της ζώνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Όσες χώρες ανήκουν στην ίδια ζώνη χρεώνονται με το ίδιο τέλος, το οποίο ισχύει για όλες τις ώρες της ημέρας και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Απλά, βρείτε τη ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που θα επισκεφτείτε και θα ξέρετε εκ των προτέρων τη χρέωση.

» Κόστος των διαθεσίμων υπηρεσιών
Άλλες Χρεώσεις