Σχέδιο Επιβράβευσης soeasy Rewards

Όροι & Προϋποθέσεις

Το Σχέδιο soeasy Rewards (στο εξής “Σχέδιο”) αποτελεί σχέδιο επιβράβευσης πελατών της προπληρωμένης υπηρεσίας soeasy και Καρτοσυμβολαίου Youth της Cyta, το οποίο επιβραβεύει με δώρα τους συμμετέχοντες, μέσω των λειτουργιών του Σχεδίου. To Σχέδιο έχει ισχύ από τον Ιούνιο 2021 και θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής “Όροι”).

2.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλοι οι πελάτες της Cyta με πρόγραμμα προπληρωμένης soeasy (Classic, Talk, Text & Surf, International, Plus, Youth) και Καρτοσυμβόλαιο Youth οι οποίοι είναι κάτοικοι Κύπρου (στο εξής «Συμμετέχοντες»)

2.2   Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε στάδιο σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταχρηστική χρήση υπηρεσιών ή των παροχών του σχεδίου.

3.1  Τροποποίηση και Τερματισμός του Σχεδίου: Η Cyta δύναται να τροποποιεί, αποσύρει, αναστείλει και/ή διακόψει το Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της, με ειδοποίηση ενός (1) μήνα  προς τους συμμετέχοντες. Για λόγους ανωτέρας βίας, τέτοιοι θεωρούνται οποιοδήποτε λόγοι εκτός του ελέγχου της Cyta, η Cyta δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, απόσυρση, αναστολή και/ή διακοπή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  Σε περίπτωση τερματισμού του Σχεδίου η Cyta δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση των συμμετεχόντων.

3.2  Επικοινωνία: Οι Όροι του Σχεδίου βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα που αφορά το Σχέδιο (www.soeasy.com.cy/rewards).

3.3  Διαγραφή Συμμετέχοντα: Οι πελάτες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132

4.1  Συγκέντρωση Πόντων: Οι συμμετέχοντες σε κάθε ανανέωση του λογαριασμού τους (στο εξής top -up) θα επιβραβεύονται αυτόματα με πόντους οι οποίοι αναφέρονται ως «Stars».

4.2  Κάρτα Ξυστό: Η Κάρτα Ξυστό θα εμφανίζεται καθημερινά στην ειδική ιστοσελίδα του Σχεδίου και ο συμμετέχοντας μέσω αυτής θα έχει πρόσβαση σε δώρα, προσφορές, συμμετοχές σε κληρώσεις και πόντους. Η κάθε κάρτα έχει διάρκεια ισχύος μια μέρα και ο συμμετέχοντας δεν δύναται να διεκδικήσει δώρα καρτών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες μέρες.

4.3  Μηνιαίο παζλ: Το μηναίο παζλ θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος σε κληρώσεις.

4.4  Εμβλήματα: Τα εμβλήματα εξασφαλίζονται όταν ο συμμετέχοντας επιτύχει συγκεκριμένες  δράσεις οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα ο συμμετέχοντας εξασφαλίζει πόντους ή συμμετοχές σε κληρώσεις.  

5.1  Γενικά: Κάθε φορά που o συμμετέχοντας θα συγκεντρώνει πόντους στο Λογαριασμό του στο Σχέδιο

5.2  Επιπρόσθετοι Πόντοι: Ο συμμετέχοντας δύναται να εξασφαλίζει επιπρόσθετους πόντους που  θα πιστώνονται στο λογαριασμό του στο Σχέδιο με τους διάφορους Τρόπους Συμμετοχής που αναφέρονται στον όρο 4.  

5.3  Τρόπος συγκέντρωσης πόντων: Η συγκέντρωση πόντων θα γίνεται αμέσως μετά τη διεξαγωγή του top-up ή της οποιαδήποτε άλλης ενέργειας στην ιστοσελίδα η οποία αποφέρει πόντους ως επιβράβευση.

5.4  Υπολογισμός Πόντων: Οι πόντοι που θα συγκεντρώνονται για κάθε top-up υπολογίζονται ως Χ5 της αξίας του top-up.  Για παράδειγμα, με top-up αξίας €10 ο συμμετέχοντας κερδίζει 50 πόντους.

5.5 Διάρκεια Πόντων: Οι πόντοι που συσσωρεύονται την περίοδο 1/6/2021 με 31/5/2022 θα ισχύουν μέχρι την 31/12/2022. Μετά από τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πόντων, οι πόντοι διαγράφονται και δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσης τους με κάποιο δώρο ή με χρήματα.

5.6  Εξαργύρωση Πόντων: Η εξαργύρωση των πόντων μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Σχεδίου στην οποία παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δώρα.

6.1  Οι κληρώσεις διεξάγονται στα πλαίσια του Σχεδίου και όλοι οι όροι του Σχεδίου είναι σε ισχύ.

6.2  Τα δώρα για κάθε κλήρωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου.

6.3  Οι τυχεροί θα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση που θα γίνεται στις ημερομηνίες που θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα σε κάθε περίπτωση.

6.4  Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς και θα ανακοινώνονται και τις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων της Cyta.

7.1  Με το Σχέδιο οι συμμετέχοντες δύναται να εξασφαλίσουν δώρα από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τηλεπικοινωνιακά Δώρα (υπηρεσίες) τα οποία μπορεί να είναι Χρόνος Ομιλίας, SMS, Διεθνείς Κλήσεις, Mobile Internet και άλλα, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα δώρα αυτά ενεργοποιούνται άμεσα στο λογαριασμό του συμμετέχοντα αμέσως μόλις τα κερδίσει.
  • Ειδικές Εκπτώσεις / Εκπτωτικά Κουπόνια: Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο, δύναται να επωφελούνται από ειδικές εκπτώσεις ή/και εκπτωτικά κουπόνια που θα προσφέρονται στα πλαίσια ειδικών εκστρατειών/προωθητικών ενεργειών που θα γίνονται μέσω του Σχεδίου.
  • Δώρα Κληρώσεων: Διάφορα δώρα (ηλεκτρονικές συσκευές, smartphones κ.α) τα οποία θα παραχωρούνται στους τυχερούς μετά από κλήρωση.

7.2  Η Cyta δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη ή μη αντιπροσωπευτική περιγραφή του δώρου στην ιστοσελίδα και διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές, διορθώσεις ή/και τροποποιήσεις στην περιγραφή του.

7.3  Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

7.4  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών μετά από αντίστοιχη ενημέρωση της ιστοσελίδας.

7.5  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει νέα δώρα ή να διαγράψει υφιστάμενα δώρα από το Σχέδιο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση των συμμετεχόντων

8.1  H Cyta σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες και έξοδα που πιθανόν να προκύψουν από καθυστερήσεις ή άλλως πως. Η Cyta δεν φέρει καμιά ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ ή ζημία και/ ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.2  Η ευθύνη της Cyta περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η Cyta δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία των δώρων καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους, για τα οποία θα ευθύνονται αποκλειστικά οι κατασκευάστριες εταιρείες.

9.1 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται τη λήψη συγκατάθεσης για αποστολή γραπτών μηνυμάτων στο συμμετέχοντα από τη Cyta στα πλαίσια της διεξαγωγής του Προγράμματος.

9.2 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Προγράμματος και των τυχερών και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων.