Σχέδιο Επιβράβευσης Cyta Rewards

Πληροφορίες Συμμετοχής, Όροι & Προϋποθέσεις

Το Σχέδιο Cyta Rewards (στο εξής “Σχέδιο”) αποτελεί σχέδιο επιβράβευσης οικιακών και επιχειρηματικών πελατών των συνδρομητικών υπηρεσιών  της Cyta το οποίο επιβραβεύει με δώρα τους Συμμετέχοντες, μέσω των λειτουργιών του. Από το Σχέδιο εξαιρούνται οι  προπληρωμένες υπηρεσίες της Cyta. Η διαχείριση του Σχεδίου γίνεται, για τους Ιδιώτες από την εφαρμογή My Cyta ή από την ιστοσελίδα www.cyta.com.cy και για τους Επιχειρηματικούς Πελάτες, από την ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/business-rewards.

2.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν οι πιο κάτω πελάτες της Cyta (εφεξής «Συμμετέχοντες»): 

- Oι Ιδιώτες πελάτες της Cyta οι οποίοι λαμβάνουν και πληρώνουν λογαριασμό για τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες συνδρομητικές υπηρεσίες:

  • Πρόγραμμα Συμβολαίου Κινητής (Classic, RED, Freedom & RED Family)
  • Internet Home
  • Cytavision (Value Pack, Variety Pack, Κυπριακό Ποδόσφαιρο)

- Οι Επιχειρηματικοί Πελάτες της Cyta που:

  • λαμβάνουν και πληρώνουν λογαριασμό για τουλάχιστον μια συνδρομητική υπηρεσία και
  • έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που παρέχει τη δυνατότητα λήψης του λογαριασμού των υπηρεσιών, ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο Σχέδιο Cyta Rewards. Για ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι Επιχειρηματικοί Πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών 150, μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.

Στο Σχέδιο δεν  συμμετέχουν ο Κρατικός  και ο ευρύτερος Κρατικός Τομέας, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Ημικρατικοί και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, Πολιτικά Κόμματα, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Εταιρείες που εντάσσονται στην Εθνική  και Διεθνή Χονδρική Αγορά, καθώς επίσης Θυγατρικές Εταιρείες της Cyta.

2.2  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τους Συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε στάδιο σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταχρηστική χρήση υπηρεσιών ή των παροχών του Σχεδίου.

2.3  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στο Σχέδιο, εκ παραδρομής, συμμετέχει Επιχειρηματικός Πελάτης που δεν δικαιούται να συμμετέχει, βάσει της παραγράφου 2.1, τότε η Cyta θα προχωρεί σε ακύρωση της συμμετοχής του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αντίστοιχα, Επιχειρηματικός Πελάτης που δεν δικαιούται να συμμετέχει στο Σχέδιο θα πρέπει να ειδοποιεί τη Cyta για ακύρωση της συμμετοχής του, εάν διαπιστώσει ότι εκ παραδρομής συμμετέχει στο Σχέδιο.

Διαγραφή Συμμετέχοντα: Οι Iδιώτες πελάτες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132. Οι Επιχειρηματικοί Πελάτες  μπορούν να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών 150, μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.

4.1  Συγκέντρωση Πόντων (Stars): Οι Συμμετέχοντες σε κάθε πληρωμή του λογαριασμού τους θα επιβραβεύονται αυτόματα με πόντους οι οποίοι αναφέρονται ως «Stars».

4.2  Instant Win «Shake it»: Το «Shake it» είναι μία ειδική λειτουργία η οποία εμφανίζεται τέσσερεις (4) φορές στην ιστοσελίδα του Σχεδίου και μέσω της οποίας ο συμμετέχοντας μπορεί να κερδίσει επιπρόσθετα δώρα, προσφορές, συμμετοχές σε κληρώσεις και Stars, τα οποία έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος. Ο Συμμετέχοντας δεν μπορεί να διεκδικήσει δώρα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες φορές και έχουν λήξει.

4.3  Μεγάλη Κλήρωση: Η Μεγάλη Κλήρωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Σχεδίου και δίνει τη δυνατότητα στους Συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος συσσωρεύοντας συμμετοχές με διάφορες δράσεις ή εξαργυρώνοντας Stars.

4.4  Αποστολές (Missions): O Συμμετέχοντας καλείται να επιτύχει συγκεκριμένες  δράσεις οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα και οι οποίες εναλλάσσονται κάθε μήνα. Ο Συμμετέχοντας ολοκληρώνοντας τις αποστολές θα εξασφαλίζει Stars ή συμμετοχές σε κληρώσεις ή άλλα δώρα.  

H Cyta διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής των Συμμετεχόντων με βάση εμπορικά κριτήρια.

5.1  Γενικά: Κάθε φορά που o Συμμετέχοντας πληρώνει τον μηνιαίο λογαριασμό του, από οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης πελατών Cyta (Κατάστημα, Συνεργαζόμενο Κατάστημα, ιστοσελίδα Cyta, εφαρμογή My Cyta, Τραπεζική εντολή κ.α.)  θα συγκεντρώνει Stars στον λογαριασμό του στο Σχέδιο

5.2  Επιπρόσθετα Stars: Ο Συμμετέχοντας μπορεί να εξασφαλίζει επιπρόσθετα Stars με τους διάφορους Τρόπους Συμμετοχής που αναφέρονται στην Παράγραφο 4.

5.3  Τρόπος συγκέντρωσης Stars: Η συγκέντρωση Stars γίνεται μία μέρα μετά την πληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού ή αμέσως μετά τη διενέργεια  οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στην ιστοσελίδα του Σχεδίου η οποία αποφέρει Stars ως επιβράβευση.

5.4  Υπολογισμός Stars: Τα Stars που συγκεντρώνονται για κάθε πληρωμή μηνιαίου λογαριασμού ισούνται με το ποσό της πληρωμής (€1 = 1 Star).

5.5  Διάρκεια Stars:

Stars που συσσωρεύονται: Ημερομηνία λήξης:
Από 30/11/2022 – 31/12/2023 31/12/2024
Από 1/1/2024 – 31/12/2024 31/12/2025
Από 1/1/2025 – 31/12/2025 31/12/2026

Μετά από τη λήξη της διάρκειας ισχύος των Stars, τα Stars διαγράφονται και δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσης τους με κάποιο δώρο ή με χρήματα.

5.6  Εξαργύρωση Stars: Η εξαργύρωση των Stars μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Σχεδίου στην οποία παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δώρα (Rewards Shop). Μπορούν επίσης, να εξαργυρωθούν με συμμετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση.

5.7  Δικαίωμα εξαργύρωσης Stars εκ μέρους του Επιχειρηματικού Πελάτη έχει μόνο το άτομο το οποίο έχει λάβει ειδική εξουσιοδότηση ως o νόμιμος εκπρόσωπος του Επιχειρηματικού Πελάτη για να λαμβάνει ηλεκτρονικά τους μηνιαίους λογαριασμούς των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Cyta, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, να αποκτά πρόσβαση στο Σχέδιο Cyta Rewards μέσω  συνδέσμου (link) που θα αποστέλλεται  στη διεύθυνση (email) της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και να εξαργυρώνει πόντους των χρηστών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Επιχειρηματικού Πελάτη μπορεί να υποβάλλει/αναθεωρεί τις εξουσιοδοτήσεις του στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyta150@cyta.com.cy ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Cyta.

6.1  Οι κληρώσεις διεξάγονται στο πλαίσιο του Σχεδίου και όλοι οι κανόνες του Σχεδίου είναι σε ισχύ.

6.2  Τα δώρα για κάθε κλήρωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου.

6.3  Οι τυχεροί θα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση που θα γίνεται στις ημερομηνίες που θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα σε κάθε περίπτωση.

6.4  Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς και θα ανακοινώνονται και στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων της Cyta.

7.1  Με το Σχέδιο οι Συμμετέχοντες μπορεί να εξασφαλίσουν δώρα από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τηλεπικοινωνιακά Δώρα (υπηρεσίες) τα οποία μπορεί να είναι εκπτώσεις σε υπηρεσίες Κινητής, Internet, Cytavision και άλλα, οι οποίες θα έχουν ισχύ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι εκπτώσεις αυτές εφαρμόζονται στο μηνιαίο λογαριασμό του Συμμετέχοντα και ενεργοποιούνται από το μήνα που εξασφαλίζονται.
  • Ειδικές Εκπτώσεις/ Δωροεπιταγές: Οι Συμμετέχοντες στο Σχέδιο, μπορούν να επωφελούνται από ειδικές εκπτώσεις ή/και δωροεπιταγές που θα προσφέρονται μέσω του Σχεδίου.
  • Δώρα Κληρώσεων: Διάφορα δώρα (Ταξιδιωτικές εμπειρίες, ηλεκτρονικές συσκευές, smartphones κ.α) τα οποία θα παραχωρούνται στους τυχερούς μετά από κλήρωση.

7.2  Στις περιπτώσεις των Δώρων που παραχωρούνται από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες η Cyta δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη ή μη αντιπροσωπευτική περιγραφή του δώρου στην ιστοσελίδα της και διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές, διορθώσεις ή/και τροποποιήσεις στην περιγραφή του.

7.3  Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε μπορεί να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

7.4  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών μετά από αντίστοιχη προηγούμενη ενημέρωση της ιστοσελίδας.

7.5  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει νέα δώρα ή να αφαιρέσει υφιστάμενα δώρα από το Σχέδιο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση των Συμμετεχόντων.

7.6  H Cyta διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει στο Rewards Shop διαφορετικά Δώρα στους Συμμετέχοντες με βάση εμπορικά κριτήρια.

8.1  H Cyta σε καμία περίπτωση ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που πιθανόν να προκύψουν στους Συμμετέχοντες από καθυστερήσεις στην παροχή των Δώρων ή άλλως πως. Η Cyta δεν φέρει καμιά ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα/τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ ή ζημία και/ ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την χρήση των Δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.2  Η ευθύνη της Cyta για τις υπηρεσίες και αγαθά της καθορίζεται στη Γενική Σύμβαση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, τους Ειδικούς Όρους των Υπηρεσιών και τα Εγχειρίδια των αγαθών/υπηρεσιών που αποκτά ο πελάτης. Η Cyta δεν ευθύνεται για τα προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλες τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχονται ως Δώρα στους Συμμετέχοντες/τυχερούς.

8.3  Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή διαχείριση του λογαριασμού τους στο Σχέδιο και η Cyta δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση απώλειας κωδικών ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και εξαργύρωσης Stars από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Σχεδίου και των τυχερών και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.

10.1  Η συμμετοχή στο Σχέδιο Cyta Rewards προϋποθέτει επεξεργασία κάποιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του Σχεδίου.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται από τη Cyta σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες.

10.2  Η εξαργύρωση των δώρων γίνεται με τη χρήση μοναδικών κωδικών, τους οποίους οι Συμμετέχοντες εξασφαλίζουν είτε με την εξαργύρωση των Stars τους είτε μέσω των άλλων μηχανισμών του Σχεδίου.  Ο Συμμετέχοντας προσκομίζει τον μοναδικό κωδικό στα καταστήματα των τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, είτε τον καταχωρεί ηλεκτρονικά, ώστε να εξασφαλίσει το δώρο του.  Κατά την εξαργύρωση του κωδικού και ανάλογα με το είδος του δώρου ενδέχεται να ζητηθούν από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, κάποια προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα για την εξασφάλιση του δώρου του  (πχ εκπτώσεις για κρατήσεις σε αεροπορικές εταιρείες).  Τα δεδομένα αυτά θα παρέχονται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα στην τρίτη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία θα φέρει την ευθύνη προστασίας των δεδομένων που της παραχωρούνται από τον Συμμετέχοντα και λήψης των απαραίτητων συγκαταθέσεων όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.3  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι ρυθμίσεις ιδιωτικής ζωής της Cyta περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Cyta δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους Συμμετέχοντες.

Περαιτέρω η Cyta μπορεί να αναστείλει και/ή διακόψει το Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της, με ειδοποίηση ενός (1) μήνα  προς τους Συμμετέχοντες.