Ειδικές χρεώσεις για άτομα με προβλήματα ακοής

Δωρεάν βιντεοκλήσεις για άτομα με προβλήματα ακοής

H επικοινωνία οφείλει να είναι ελεύθερη και προσιτή σε όλους, χωρίς διακρίσεις και συμβιβασμούς.

Η Cytamobile-Vodafone ανταποκρίνεται  στις ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα ακοής και σε συνεργασία με διάφορες οργανώσεις κωφών ατόμων, προσφέρει ειδικές χρεώσεις για πελάτες προγραμμάτων Συμβολαίου pay monthly και Προπληρωμένης soeasy pay as you go.

Οι ειδικές χρεώσεις παραχωρούνται σε υπηρεσίες της Cytamobile-Vodafone που αποδεδειγμένα προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια και διευκολύνουν τη ζωή και την επικοινωνία των ατόμων με προβλήματα ακοής.

Ειδικές χρεώσεις
Για πελάτες προγραμμάτων pay monthly RED

Δωρεάν λεπτά τοπικών βιντεοκλήσεων (Video Calls) ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Λεπτά Βιντεοκλήσεων
RED 1 30
RED 2 60
BLACK 150

Μετά την εξάντληση των δωρεάν λεπτών, θα παρέχεται 60% έκπτωση στις υπόλοιπες τοπικές βιντεοκλήσεις.

Για πελάτες προγραμμάτων pay monthly Classic
 • Δωρεάν η μηνιαία συνδρομή (€3,50)
 • 60% έκπτωση στη συνολική μηνιαία χρέωση από τοπικές Βιντεοκλήσεις. (Video Calls)
 • 80 δωρεάν μηνύματα SMS κάθε μήνα
Για πελάτες Προπληρωμένης soeasy pay as you go
 • 60% έκπτωση στη χρέωση ανά κλήση για την υπηρεσία τοπικών Βιντεοκλήσεων(Video Calls)
 • 50 δωρεάν μηνύματα SMS κάθε μήνα
Σε ποιους απευθύνονται οι ειδικές χρεώσεις;

Απευθύνονται σε πελάτες της Cytamobile-Vodafone, προγραμμάτων Συμβολαίου pay monthly και Προπληρωμένης soeasy pay as you go, που θα προσκομίσουν επικυρωμένο πιστοποιητικό αναπηρίας, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία της Cyta, για την παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι άτομα που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο, όπως αυτή ορίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, με ακουστική μειονεξία από το επίπεδο των 81 Decibel και πάνω και στα δύο αυτιά, που θα προσκομίζουν ένα από τα πιο κάτω αποδεικτικά:

• Πιστοποιητικό/Βιβλιάριο από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, στο οποίο αναγράφεται ότι το άτομο αυτό έχει ακουστική μειονεξία από το επίπεδο των 81 Decibel και στα δύο αυτιά.

• Βεβαίωση από το ακουολογικό κέντρο του Μακάριου Νοσοκομείου ή από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο, η οποία να επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει απώλεια ακοής τέτοια που ακόμα και με ακουστική στήριξη δεν μπορεί να ακούσει και ως εκ τούτου να επικοινωνήσει με ακούοντα άτομα με έναρθρο λόγο (κωφοί) ή άλλο πιστοποιητικό από τη Σχολή Κωφών το οποίο να επιβεβαιώνει την αδυναμία έναρθρης επικοινωνίας με ακούοντα άτομα (ακουστική μειονεξία πάνω από το επίπεδο των 81 Decibel και πάνω και στα δύο αυτιά).

Για τα δικαιούχα ανήλικα άτομα, θα πρέπει πέραν των πιο πάνω πιστοποιητικών, οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίζουν και τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας ότι το ανήλικο άτομο είναι λήπτης βοηθήματος, το οποίο θα συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού αναπηρίας.
 • Πιστοποιητικό  Γέννησης  ανήλικου ατόμου ή Βεβαίωση από  σύνδεσμο  στα  οποία  θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του.
 • Ταυτότητα γονέων ή κηδεμόνα.
 • Υπογραφή γονέων ή κηδεμόνα δικαιούχου ατόμου στην αίτηση Παροχής Τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων σε ανήλικα άτομα με αναπηρίες.
 • Απόδειξη κηδεμονίας ανηλίκου ατόμου (π.χ. Διάταγμα Δικαστηρίου) σε περίπτωση κατά την οποία το ανήλικο άτομο είναι κάτω από κηδεμονία.

Στην περίπτωση των ανήλικων δικαιούχων, θα επωφελούνται των εκπτώσεων οι γονείς /κηδεμόνες. Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους του δικαιούχου ατόμου, θα σταματά η παροχή των ειδικών χρεώσεων στον κηδεμόνα. Ακολούθως θα πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίζει ξανά αποδεικτικά έγγραφα για να επωφελείται των ειδικών χρεώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό μπορείτε να επικοινωνείτε με τους  ακόλουθους συνδέσμους:

Παγκύπρια οργάνωση Κωφών (ΠΑ.Ο.Κ.)
Τηλ./SMS: 99529016
Τηλ./Φαξ: 22356767
Email: paokdeaf@cytanet.com.cy
Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου
Τηλ./SMS: 99189740
Τηλ./Φαξ: 22464197
Email: demian92@cytanet.com.cy
http://www.cfdeaf.org/
Σχολή Κωφών Κύπρου
Τηλ./SMS:99412442
Τηλ.: 22305422/5
Φαξ:  22305423
Email: eid-scholi-kofon-lef@schools.ac.cy
Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων παιδιών
με Απώλεια Ακοής
Τηλ.: 22351255
Φαξ: 22518503
Email: syndesmoskofon@cytanet.com.cy
Όμιλος Κωφών Λεμεσού (Ο.Κ.Λ.)
Τηλ./SMS: 99258135
Τηλ./Φαξ: 25388091
Email: omiloskofonlemesou@cytanet.com.cy
Όμιλος  Κωφών Λάρνακας (Ομ.Κ. Λ/ΚΑΣ)
Τηλ./SMS: 97779884
Τηλ./Φαξ: 24633082
Email: omiloskofonlarnaka@cytanet.com.cy

Τα αποδεικτικά έγγραφα για την εξασφάλιση των ειδικών χρεώσεων παραλαμβάνονται από:

 • Cytashop
  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο πάνω αποδεικτικά έγγραφα μαζί με την ταυτότητα τους σε ένα από τα Cytashop παγκύπρια. 
  Αιτήσεις για τα ανήλικα άτομα με αναπηρίες υποβάλλονται μόνο προσωπικά στα Cytashop, παρουσία και των δύο γονέων του ανήλικου. 
 • Συνδέσμους κωφών ατόμων
  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο πάνω αποδεικτικά έγγραφα στο σύνδεσμο τους ή και στη Σχολή Κωφών. 
  Οι σύνδεσμοι ή και η Σχολή Κωφών θα αποστέλλουν τα έγγραφα στις Υπηρεσίες Πελατών της Cyta στον αριθμό φαξ  22702850.