Ρυθμίσεις Ιδιωτικής Ζωής

Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Ιδιωτικής Ζωής προϋποθέτει ταυτοποίηση πελάτη, για να διασφαλιστεί ότι είσαι ο νόμιμος συνδρομητής. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω σύνδεσης/εγγραφής στην ιστοσελίδα μας (My Cyta) ή με επίσκεψη σε οποιοδήποτε Cytashop. Για τυχόν απορίες, μπορείς να καλέσεις στο 132.

Προβολή δεδομένων πελάτη

Προβολή δεδομένων πελάτη

Δες πληροφορίες πελάτη, δεδομένα κίνησης και δικαιώματα »

 
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων και επικοινωνίας

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων και επικοινωνίας

Ρύθμισε γενική επικοινωνία Cyta, εξατομικευμένες υπηρεσίες & συστάσεις και επικοινωνία τρίτων »