Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Η ιστοσελίδα www.cyta.com.cy περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών που παρέχει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY-1396, με αριθμό φορολογικής ταυτότητας 19101227Χ, αριθμό εγγραφής ΦΠΑ 90000005D, τηλέφωνο 22701000 και email επικοινωνίας enquiries@cyta.com.cy.

Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η παράδοση αγαθών και υπηρεσιών γίνεται μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1.1  Οι πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι οποίοι παραγγέλλουν υπηρεσίες της Cyta, θα πρέπει να έχουν προηγουμένως υπογράψει τη Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσιών σε οποιοδήποτε Cytashop ή να την έχουν αποδεχτεί ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

1.2  Οι υπηρεσίες της Cyta διέπονται από τη Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους Ειδικούς Όρους των υπηρεσιών. Αντίγραφο της Γενικής Σύμβασης παρέχεται στους πελάτες κατά την υπογραφή της στα Cytashop.

2.1  Επιβεβαίωση της Παραγγελίας
Με τη λήψη μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας για οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία/αγαθό, η Cyta θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

2.2  Ακύρωση Παραγγελίας
Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί:
-   Όταν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
-   Όταν η παροχή/παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και πελάτης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
-   Όταν ο πελάτης δεν αποδέχεται το αγαθό (ισχύει μόνο σε περίπτωση παραγγελίας συσκευής πχ κινητό, tablet, laptop, κλπ) κατά την παράδοση της παραγγελίας για τους πιο κάτω λόγους: 
(i) Ο πελάτης έχει αλλάξει γνώμη (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα επωμιστεί τα έξοδα αποστολής). 
(ii) Το αγαθό είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
-   Από τη Cyta σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας συσκευών, wearables ή/και αξεσουάρ.

Σημειώνεται ότι οι πελάτες έχουν επιπλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά αγαθών (=συσκευών) σύμφωνα με τους όρους 6 και 7 πιο κάτω.

2.3  Τροποποίηση Παραγγελίας
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στην παραγγελία. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει την παραγγελία του, θα πρέπει να προβεί σε ακύρωσή της εφόσον βρίσκεται σε ένα από τα πιο πάνω στάδια, και να επιλέξει να τοποθετήσει νέα παραγγελία εξ υπαρχής.

2.4 Διαθεσιμότητα Αγαθών
Αν κάποια από τα αγαθά/υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παροχής/παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω αγαθού/υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά την πώληση συσκευών, προτεραιότητα δίνεται στους πελάτες οι οποίοι προβαίνουν σε αγορά συσκευής μαζί με συνδρομητικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας.

2.5  Παραλαβή Παραγγελίας
Η παράδοση του αγαθού/υπηρεσίας γίνεται μόνο στον πελάτη με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του αιτηθέντος την παραγγελία.

3.1  Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται με χρέωση στον λογαριασμό του πελάτη. Στην περίπτωση αγοράς συσκευών δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

3.2  Η Cyta λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός μητρώου πελάτη, ποσό πληρωμής, IP διεύθυνση), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Cyta, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή/και πληρωμής.  Εφόσον η παραγγελία ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενημερώνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη εντός των συστημάτων της Cyta.

3.3  Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή/και ερώτηση σχετικά με τη χρήση και τις χρεώσεις του αγαθού/υπηρεσίας, οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο 132 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση enquiries@cyta.com.cy.

3.4  Η Cyta αποδέχεται:
-   Αιτήματα για ακύρωση της παραγγελίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 πιο πάνω.
-   Αιτήματα υπαναχώρησης από την αγορά αγαθών σύμφωνα με την παράγραφο 6 πιο κάτω.
-   Επιστροφές μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 7 πιο κάτω.

4.1  Η παροχή/παράδοση μιας παραγγελίας συνήθως διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο (2) μέχρι πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα τοποθέτησης της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί σχετικά, ο χρόνος παροχής/παράδοσης της παραγγελίας μπορεί να παραταθεί.

4.2  Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει συσκευή, μπορεί να επιλέξει κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας του είτε να παραλάβει τη συσκευή που παρήγγειλε από ένα Cytashop της επιλογής του, είτε να του παραδοθεί από εταιρεία ταχυμεταφορών.

4.3  Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να παραλάβει ο ίδιος την συσκευή του από το δίκτυο καταστημάτων της Cyta ή επιλέξει να του παραδοθεί η συσκευή κατ’ οίκον από εταιρεία ταχυμεταφορών, τότε δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση.  Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον παράδοση, οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν παραλαβή της συσκευής τους από ένα Cytashop.

4.4  Αν για λόγους ανωτέρας βίας η Cyta αδυνατεί να παραδώσει τα αγαθά εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, η Cyta θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει  εάν εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Όλες οι συσκευές που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλύπτονται από την εγγύηση της ισχύουσας Κυπριακής Νομοθεσίας Ν.154(I)2021. Η εγγύηση ισχύει από την  ημέρα παράδοσης του αγαθού.

5.1  Κάλυψη εγγύησης
Η εγγύηση που καλύπτει τη συσκευή παύει να ισχύει όταν:
α) Παρέλθει η περίοδος εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσής της.
β) Η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του κατόχου/πελάτη της. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα η διάβρωση λόγω εισροής υγρού ή υγρασίας στη συσκευή, εξωτερικό κτύπημα, μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή κλπ.

5.2   Εγγύηση της ισχύουσας Κυπριακής νομοθεσίας
Η Cyta εφαρμόζει τη δωρεάν 2ετή εγγύηση του περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου (Ν. 154(Ι)/2021) που ισχύει για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών και η οποία διαπιστώνεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης/αγοράς.

Στις περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών η Cyta ευθύνεται έναντι του καταναλωτή μόνο για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης/αγοράς.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Νόμου, η Cyta ευθύνεται για ελλείψεις συμμόρφωσης (πχ. ελαττώματα συσκευής) που υπάρχουν κατά την παράδοση του τερματικού και οι οποίες γνωστοποιούνται στη Cyta από τον καταναλωτή τουλάχιστον εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που διαπίστωσε την έλλειψη συμμόρφωσης.

5.3   Υποστήριξη για Προϊόντα Apple
Για τα προϊόντα Apple ισχύουν και οι διαδικασίες υποστήριξης που καθορίζει η Apple και εφαρμόζονται από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριό της στην Κύπρο.

6.1  Οι πελάτες έχουν σύμφωνα με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο Ν. 112 (Ι)2021, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς αγαθών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του αγαθού. Δείγμα του εντύπου υπαναχώρησης θα βρείτε εδώ.

H δυνατότητα τερματισμού των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθορίζεται στη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους των Υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις συσκευές που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, επιστροφές ή ανταλλαγές γίνονται αποδεκτές νοουμένου ότι: 

  • Είναι σαν καινούργιες (είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση, δεν έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, δεν είναι δηλωμένες ως κλεμμένες ή απολεσμένες και δεν υπάρχουν προγράμματα για την ασφάλεια).
  • Με όλα τα εξαρτήματα και την αρχική συσκευασία.
  • Με όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά.
  • Η επιστροφή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του αγαθού.

6.2  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιστροφής συσκευής (κινητού, tablet ή wearable), θα πρέπει να αφαιρείτε όλο το περιεχόμενο και όλα τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στη συσκευή.  Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται εντός  της συσκευής που επιστρέφεται.

6.3  Αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές σε εργατικά ή/και εγκατάσταση υπηρεσιών, αναλώσιμα αγαθά, όπως τα ακουστικά bluetooth που έχουν αποσφραγιστεί και το λογισμικό για υπολογιστές που αποσφραγίστηκε.

6.4  Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ή να αλλάξει κάποιο αγαθό, δεδομένου ότι υφίστανται οι άνωθεν προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της Cyta. Μπορεί επίσης να αποστείλει το αγαθό με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Κτίριο Ακρόπολης (eShop), Ιούς 2,  2012 Στρόβολος, έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο webshop@cyta.com.cy.  Tα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

7.1  Ένα αγαθό θεωρείται ελαττωματικό εάν εμφανίζει, μεταξύ άλλων, κάποιες από τις ακόλουθες ενδείξεις βλάβης και με την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν προήλθε από υπαιτιότητα του πελάτη:
-   Δεν ανάβει
-   Έχει ελαττωματική οθόνη
-   Δεν λειτουργούν τα πλήκτρα
-   Ελαττωματική κάμερα
-   Δεν λαμβάνει ούτε εκτελεί κλήσεις
-   Διακόπτεται η αποστολή μηνύματος
-   Ελαττωματικό ηχείο ή μικρόφωνο
-   Δεν φορτίζει

Σημειώνεται ότι το αγαθό επιβεβαιώνεται ως ελαττωματικό από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο του κατασκευαστή.

7.2  Η επιστροφή του ελαττωματικού αγαθού πρέπει να γίνει σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα παράδοσης του αγαθού και θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και με όλα του της τα παρελκόμενα (αξεσουάρ, οδηγούς χρήσης κλπ) συνοδευόμενη με την αυθεντική απόδειξη αγοράς.

7.3  Η πολιτική επιστροφής ελαττωματικού αγαθού ισχύει μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες αγαθών: κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, tablets, laptops, VMB USB sticks και Wearables & Gadgets. Η πολιτική καλύπτει επίσης και τα παρελκόμενα των συσκευών.

7.4  Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το ελαττωματικό αγαθό είτε σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Cyta, είτε να το στείλει με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Κτίριο Ακρόπολης (eShop), Ιούς 2,  2012 Στρόβολος, έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο webshop@cyta.com.cy.

7.5  Εάν διαπιστωθεί ότι το αγαθό είναι ελαττωματικό, ή δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή/χαρακτηριστικά, ή δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές της διαφήμισης, ή δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που συνήθως έχουν τα αγαθά αυτού του τύπου, τότε ο πελάτης δικαιούται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
(i)   Επισκευή του αγαθού.
(ii)  Αντικατάσταση του αγαθού.
(iii)  Προσήκουσα μείωση του τιμήματος αγοράς του αγαθού.
(iv) Υπαναχώρηση από τη σύμβαση και πλήρη επιστροφή του ποσού.

7.6  Ο πελάτης δε δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης αγαθών, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη.

7.7  Σε περίπτωση που το αγαθό καλύπτεται από την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών αγαθών, ο πελάτης δεν θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

8.1  Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιλαμβάνει περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και αγαθά τρίτων προμηθευτών.

8.2  H Cyta δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση όπου υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές των αγαθών των τρίτων προμηθευτών, καθώς επίσης και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φωτογραφία του αγαθού και του πραγματικού αγαθού που θα παραλάβει ο πελάτης. Μεταξύ άλλων, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύναται να παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων για τις οποίες οι τρίτοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Cyta. Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Cyta ή συνεργατών της και προστατεύεται από τη νομοθεσία.

10.1  Η Cyta καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Cyta δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα σύνολο ή μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με ή/και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους πελάτες, για σκοπούς συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

10.2  Η Cyta καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από ψηφιακούς ιούς. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ποτέ δεν θα προσβληθεί από ιούς και γι’ αυτό τον λόγο κάθε πελάτης οφείλει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus, virus scanners κλπ) πριν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Οι πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για:
(α) Τη μετάδοση ή/και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, υβριστικά, βλαβερά, ενοχλητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, δόλια, πορνογραφικά, απρεπή, τα οποία παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλα.
(β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
(γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
(δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να αποστείλουν, περιλαμβανομένων ιδιόκτητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
(ε) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία παραβιάζουν την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το σήμα υπηρεσίας, το εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.
(στ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων.
(ζ) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε Νόμου ή Διεθνούς Σύμβασης ισχύουσας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(η) Διάπραξη παραβίασης προγραμμάτων (hacking) ή διενέργεια επιθέσεων (attacks) στο δίκτυο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Cyta.

12.1  Η Cyta δεσμεύεται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679, Νόμος125 (Ι)/2018), να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των πελατών της και διατηρεί Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής.

12.2  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Πελατών:
Οι πελάτες της Cyta έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται γραπτώς για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που τους αφορούν, αποτεινόμενοι στον Γραμματέα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Σχέσεων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, Λευκωσία.

Η Cyta θα ενημερώνει τους πελάτες της σε περίπτωση που τα δεδομένα που τους αφορούν πρόκειται να κοινοποιηθούν νόμιμα σε τρίτους.

Οι πελάτες οφείλουν να διαφυλάττουν τα εμπιστευτικά στοιχεία που τους παραχωρούνται. Οι κωδικοί πρόσβασης και οι μυστικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η Cyta δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κωδικών, οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό τη Cyta.

12.3  Οι πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλούνται να μην αποκαλύπτουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασής τους, αφού αυτός χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον λογαριασμό τους. Επίσης, υπενθυμίζεται να αποσυνδέονται από τον λογαριασμό τους όταν ολοκληρώνεται η πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα της Cyta, ούτως ώστε άτομα που θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο υπολογιστή (μετά από αυτούς) να μην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους.

Ο πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των αγαθών/υπηρεσιών μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Οι διάφορες προσφορές που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στις αναγραφόμενες τιμές των αγαθών/υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους εσωτερικούς τιμοκαταλόγους για το συγκεκριμένο αγαθό/υπηρεσία κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.

Η ευθύνη της Cyta για τις υπηρεσίες και αγαθά της καθορίζεται στη Γενική Σύμβαση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τους Ειδικούς Όρους των Υπηρεσιών, και τα Εγχειρίδια των αγαθών/υπηρεσιών που παραγγέλλει ο πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Εάν ο πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο από τη Cyta ή για τις υπηρεσίες ή την εξυπηρέτησή του, μπορεί να υποβάλει το εν λόγω παράπονο:

  1. Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών είτε με προσωπική επίσκεψη σε ένα από τα Cytashop, είτε μέσω τηλεφώνου στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.
  2. Μέσω της ιστοσελίδας Cyta στη διεύθυνση: http://www.cyta.com.cy/suggestions-and-complaints.
  3. Στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Καταναλωτών Νόμο Ν.112(Ι)/2021.
  4. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/odr.