Δίκτυο Fiber

Δίκτυο Cyta Fiber

Γιατί να συνδεθείς στο δίκτυο Fiber της Cyta;


Εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 2Gbps!

Άμεση και γρήγορη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων μέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές!

Γρήγορη, απρόσκοπτη και αξιόπιστη πρόσβαση στο internet!

Αναβάθμιση και βελτίωση της διαδικτυακής σου δραστηριότητας από την αξιοποίηση των τεχνολογιών του μέλλοντος με δίκτυα νέας γενιάς
 • Δωρεάν αποδιαμορφωτής (modem) με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δωρεάν μία Public IP διεύθυνση
 • Δωρεάν μια ηλεκτρονική διεύθυνση( e-mail address). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για χρονική περίοδο πέραν των 6 μηνών, η ηλεκτρονική διεύθυνση θα απενεργοποιείται και το περιεχόμενο της θυρίδας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγράφεται.
 • Δωρεάν παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus & antispam protection).
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Safe Internet για προστασία των παιδιών σου από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεσαι μέσω της υπηρεσίας WebMail.
 • Δωρεάν εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 132.

H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

 • Επαγγελματικές ομάδες με περισσότερα από 15 άτομα δικαιούνται έκπτωση 5% στην μηνιαία συνδρομή της υπηρεσίας Internet Home.
 • Πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση 15% στην μηνιαία συνδρομή της υπηρεσίας Internet Home.
 • Ειδικά πακέτα Internet Home προσφέρονται με έκπτωση 61% σε άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.
 • Πελάτες με υπηρεσία Internet Home μπορούν να παραγγείλουν 2ο Internet Home με έκπτωση μέχρι 51%.