Ρυθμίσεις Apple iPhone

Ρυθμίσεις Internet και MMS για συσκευές iPhone

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αφορούν το iOS 7, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα σχεδόν τα iPhone.

Διαδικασία Ρύθμισης:
 1. Από την αρχική οθόνη  πάτησε τις Ρυθμίσεις
 2. Πάτησε Δεδομένα
 3. Πάτησε Κινητό Δίκτυο Δεδομένων
 4. Κάτω από Δεδομένα, πάτησε APN
 5. Πληκτρολόγησε cytamobile
 6. Κάτω από MMS, πάτησε APN
 7. Πληκτρολόγησε cytamobile
 8. Πάτησε MMSC
 9. Πληκτρολόγησε http://mmsc.cyta.com.cy
 10. Πάτησε Μέγιστο μέγεθος MMS (MMS Max Message Size)
 11. Πληκτρολόγησε 307200
 12. Πάτησε Δεδομένα  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης
 13. Πάτησε Ρυθμίσεις  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης
 14. Πάτησε το πλήκτρο Μενού  για να αποθηκεύσεις τις ρυθμίσεις