Αποσυνδέσεις & Επανασυνδέσεις

Μπορείς να ζητήσεις προσωρινή διακοπή καθώς και επανασύνδεση της υπηρεσίας Internet Home.

Προσωρινή Αποσύνδεση Internet Home
Περιγραφή Τέλη Περίοδος Χρέωσης  
Συνδρομή Προσωρινής Αποσύνδεσης €5,95 Μηνιαία Παραγγελία
Επανασύνδεση Internet Home
Περιγραφή Τέλη Περίοδος Χρέωσης  
Τέλος Επανασύνδεσης €5,95 Εφάπαξ Παραγγελία

Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Η Προσωρινή Αποσύνδεση της υπηρεσίας προσφέρεται για 6 μήνες το χρόνο το μέγιστο. Αν το επιθυμείς, μπορείς να έχεις την υπηρεσία σου αποσυνδεδεμένη για περίοδο πέραν των 6 μηνών, αλλά για αυτή την περίοδο θα χρεώνεσαι με την κανονική μηνιαία συνδρομή παρόλο που η υπηρεσία σου θα παραμένει αποσυνδεδεμένη.