Night pharmacies

Night pharmacies in Nicosia

20/10/2021
Athanasiadou Despina
132D, Athalassas Avenue
Hadjiapostolou Giorgos
Larnacas Aveniue 75D, ,
Petrou Despina
Tseriou 84B
Proestos Konstantinos
Ag. Georgiou 121 & Anthousis 10
Yiangou Constantinos
36 Gregori Afxentiou, Opposit Pandora Bakery

To activate the service from your mobile via SMS:
- Send PHARM [Town] to number 1000. more