Βιορυθμοί για 2

Δοκιμάστε ΔΩΡΕΑΝ την λέξη κλειδί BIO2

Μάθετε που στέκεστε συναισθηματικά, σωματικά και πνευματικά σε σχέση με το σύντροφο σας. Δοκιμάστε την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω προσομοιωτή.

Πληκτρολογήστε την λέξη κλειδί BIO2, την ημερομηνία γέννησής σας [ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ] και την ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας.

Παράδειγμα

BIO2 22 5 1970 20 5 1965

Μέσω SMS:

Απλά γράψτε μήνυμα SMS με το πιο πάνω λεκτικό και στείλτε το στο 1000.

Copyright© 2023, Aggil Loupescou