Τηλεόραση

Εγκατάσταση αποκωδικοποιητή Cytavision
Τηλεχειριστήριο Cytavision
Λειτουργία Picture In Picture
Ενοικίαση ταινίας
Δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία Cytavision Go
Διαδικασία θέασης μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων