Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Γενική Σύμβαση και Ειδικοί Όροι υπηρεσιών

Σημείωση: H Γενική Σύμβαση και οι Ειδικοί Όροι των υπηρεσιών υπογράφονται στα Cytashop. Αναρτώνται πιο πάνω μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.