Τηλεφωνία & Internet FAQs

Ασφάλεια Wi-Fi στο σπίτι

Χρήσιμες Συμβουλές για ενίσχυση της ασφάλειας του ασύρματου (Wi-Fi) δικτύου σου

Για το modem ZTE H368N

Για το modem ZTE H267A

Αν κατά τη διάρκεια της αλλαγής του κωδικού παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσεις, χωρίς χρέωση, με το Κέντρο Επαφής Πελάτη στο 132.