Τηλεόραση FAQs

Επεξηγηματικά «How To» βίντεο

Εγκατάσταση αποκωδικοποιητή Cytavision
Διαδικασία Εγγραφής Αποκωδικοποιητή
Βασικές Λειτουργίες Τηλεχειριστηρίου (Remote Control)
Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου
Ρυθμίσεις Αναστολής Λειτουργίας (sleep mode)
Λειτουργία Ταυτόχρονης θέασης (PiP)
Διαχείριση Προφίλ Διαχειριστή
Πρόσθεση και διαχείριση προφίλ
Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας των Προγραμμάτων και Αλλαγής Γλώσσας στους υποτίτλους
Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού Cytavision και στο Μενού Αποκωδικοποιητή από Αγγλικά σε Ελληνικά
Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού Cytavision και στο Μενού Αποκωδικοποιητή από Ελληνικά σε Αγγλικά
Διαχείριση Καναλιών
Πώς μπορώ να ενοικιάσω μία ταινία;
Πώς Αλλάζουμε Κωδικό Γονικού Ελέγχου / Κωδικό Αγοράς
Λειτουργία πολλαπλής προβολής με την εφαρμογή CytavisionGO (Multiview)