Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Η ιστοσελίδα www.cyta.com.cy περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διάθεσης προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών που παρέχει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY-1396, με αριθμό φορολογικής ταυτότητας 19101227Χ, αριθμό εγγραφής ΦΠΑ 90000005D, τηλέφωνο 22701000 και email επικοινωνίας enquiries@cyta.com.cy.

Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος οι οποίοι παραγγέλλουν Υπηρεσίες της Cyta θα πρέπει να έχουν προηγουμένως υπογράψει τη Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσιών σε οποιοδήποτε Cytashop.

Οι Υπηρεσίες της Cyta διέπονται από τη Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους Ειδικούς Όρους των Υπηρεσιών. Αντίγραφο της Γενικής Σύμβασης παρέχεται στους συνδρομητές κατά την υπογραφή της στα Cytashop.

2.1  Επιβεβαίωση της Παραγγελίας
Με τη λήψη μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας για οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία/αγαθό, η Cyta θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

2.2  Ακύρωση Παραγγελίας
Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα κάτωθι στάδια:
- Όταν η παραγγελία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
- Όταν η παροχή/παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και πελάτης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
- Όταν ο πελάτης δεν αποδέχεται το προϊόν (ισχύει μόνο σε περίπτωση παραγγελίας συσκευής πχ κινητό, tablet, laptop, κλπ) κατά την παράδοση της παραγγελίας για τους πιο κάτω λόγους:  (i) Ο πελάτης έχει αλλάξει γνώμη (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα επωμιστεί τα έξοδα αποστολής).  (ii) Το προϊόν είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Σημειώνεται ότι οι πελάτες έχουν επιπλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά αγαθών (=συσκευών) σύμφωνα με τους όρους 6 και 7 πιο κάτω.

2.3  Τροποποίηση Παραγγελίας
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει την παραγγελία του, θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της εφόσον βρίσκεται σε ένα από τα πιο πάνω στάδια, και να επιλέξει εκ νέου να τοποθετήσει νέα παραγγελία.

2.4  Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Αν κάποια από τα προϊόντα/υπηρεσίες/αγαθά δεν είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παροχής/παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος/υπηρεσίας/αγαθού.

2.5  Παραλαβή Παραγγελίας
Η παράδοση του προϊόντος/υπηρεσίας/αγαθού γίνεται μόνο στον πελάτη με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του αιτηθέντος την παραγγελία.

Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται με χρέωση στον λογαριασμό του πελάτη. Στην περίπτωση αγοράς συσκευών δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Η Cyta λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός μητρώου συνδρομητή, ποσό πληρωμής, IP διεύθυνση), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Cyta, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή/και πληρωμής.  Εφόσον η παραγγελία ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενημερώνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη εντός των συστημάτων της Cyta.

Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή/και ερώτηση σχετικά με τη χρήση και τις χρεώσεις του προϊόντος/υπηρεσίας/αγαθού, οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο 132 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση enquiries@cyta.com.cy.

Η Cyta αποδέχεται:
- Αιτήματα για ακύρωση της παραγγελίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 πιο πάνω.
- Αιτήματα υπαναχώρησης από την αγορά αγαθών σύμφωνα με την παράγραφο 6 πιο κάτω.
- Επιστροφές μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 7 πιο κάτω.

Η παροχή/παράδοση μιας παραγγελίας συνήθως διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο (2) μέχρι τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη μέρα τοποθέτησης της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί σχετικά, ο χρόνος παροχής/παράδοσης της παραγγελίας μπορεί να παραταθεί.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει συσκευή, μπορεί να επιλέξει κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας του είτε να παραλάβει τη συσκευή που παρήγγειλε από ένα Cytashop της επιλογής του, είτε να του παραδοθεί από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να παραλάβει ο ίδιος την συσκευή του από το δίκτυο καταστημάτων της Cyta, τότε δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να του παραδοθεί η συσκευή κατ’ οίκον από εταιρεία ταχυμεταφορών, τότε και πάλι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον παράδοση, οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν παραλαβή της συσκευής τους από ένα Cytashop.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας η Cyta αδυνατεί να παραδώσει τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, η Cyta θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει  εάν εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Όλες οι συσκευές που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο εγχειρίδιο της συσκευής και την εγγύηση της ισχύουσας Κυπριακής Νομοθεσίας Ν.7(Ι)/2000.  Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου αγοράς, γι’ αυτό είναι καλό να φυλάσσεται το τιμολόγιο αγοράς από τον αγοραστή.

5.1 Εγγύηση κατασκευαστή
Η εγγύηση που καλύπτει τη συσκευή παύει να ισχύει όταν:
α) Παρέλθει η περίοδος εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς της.
β) Η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του κατόχου/πελάτη της.  Τέτοιες περιπτώσεις είναι η διάβρωση λόγω εισροής υγρού ή υγρασίας στη συσκευή, εξωτερικό κτύπημα, μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή κ.λ.π.

5.2  Εγγύηση της ισχύουσας Κυπριακής νομοθεσίας
Η Cyta εφαρμόζει τη 2ετή εγγύηση του περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και Συναφών Εγγυήσεων Νόμου (Ν. 7(Ι)/2000) που ισχύει για ελαττώματα στη συσκευή κατά την παράδοσή της. Με βάση το Νόμο, η Cyta ευθύνεται για ελλείψεις συμμόρφωσης (πχ. ελαττώματα συσκευής) που υπάρχουν κατά την παράδοση της συσκευής και οι οποίες γνωστοποιούνται στη Cyta εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης.

Τα παράπονα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στη Cyta το αργότερο εντός 6 μηνών από την παράδοση της συσκευής. Μετά την πάροδο της 6μηνίας, η ευθύνη της απόδειξης ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση βαρύνει τον αγοραστή.

5.3  Προϊόντα Apple
Για τα προϊόντα Apple ο καταναλωτής επωφελείται από την εγγύηση του κατασκευαστή (παράγρ. 5.1 πιο πάνω), η οποία στην περίπτωση της Apple έχει διάρκεια 1 έτους, καθώς και από τη διετή εγγύηση της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 5.2 πιο πάνω).

Για τα προϊόντα Apple ισχύουν οι διαδικασίες που καθορίζει η ίδια η Apple και εφαρμόζονται από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο της στην Κύπρο.

Η αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο χρεώνεται με το ποσό των €30+ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές έχουν σύμφωνα με τον περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο Ν.133(Ι)/2013, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς αγαθών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Δείγμα του εντύπου υπαναχώρησης θα βρείτε εδώ.

H δυνατότητα τερματισμού των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθορίζεται στη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους των Υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις συσκευές που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, επιστροφές ή ανταλλαγές γίνονται αποδεκτές νοουμένου ότι: 

  • Είναι σαν καινούργιες (είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση, δεν έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, δεν είναι δηλωμένες ως κλεμμένες ή απωλεσμένες και δεν υπάρχουν προγράμματα για την ασφάλεια).
  • Με όλα τα εξαρτήματα και την αρχική συσκευασία.
  • Με όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά.
  • Η επιστροφή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές σε εργατικά ή/και εγκατάσταση υπηρεσιών, αναλώσιμα προϊόντα, όπως τα ακουστικά bluetooth που έχουν αποσφραγιστεί και το λογισμικό για υπολογιστές που αποσφραγίστηκε.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ή να αλλάξει κάποιο προϊόν, δεδομένου ότι υφίστανται οι άνωθεν προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της Cyta.

Μπορεί επίσης να αποστείλει τη συσκευή με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Cytashop Στροβόλου, Λεωφ. Στροβόλου 14, Μυρτιάνα Κωρτ, 2011 Στρόβολος, έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο enquiries@cyta.com.cy. Tα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιστροφής, θα πρέπει να αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα (κινητού, tablet, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ασύρματα δεδομένα, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις). Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που είναι μέσα στο επιστρεφόμενο προϊόν ή στο προϊόν για ανταλλαγή και δεν προσφέρει καμία εγγύηση για τη διατήρηση των δεδομένων (προσωπικών ή μη) κατά την επιστροφή, ανταλλαγή, επισκευή προϊόντων.

Μια συσκευή θεωρείται ελαττωματική εάν εμφανίζει μεταξύ άλλων κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα και με την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν προήλθε από υπαιτιότητα του πελάτη:
- Δεν ανάβει
- Έχει ελαττωματική οθόνη
- Δεν λειτουργούν τα πλήκτρα
- Ελαττωματική κάμερα
- Δεν λαμβάνει ούτε εκτελεί κλήσεις
- Διακόπτεται η αποστολή μηνύματος
- Ελαττωματικό ηχείο ή μικρόφωνο
- Δεν φορτίζει

Σημειώνεται ότι η συσκευή επιβεβαιώνεται ως ελαττωματική από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο του κατασκευαστή.

Η επιστροφή του ελαττωματικού αγαθού πρέπει να γίνει σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα αγοράς και η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική της συσκευασία και με όλα του τα παρελκόμενα (αξεσουάρ, οδηγούς χρήσης κλπ) συνοδευόμενη με την αυθεντική απόδειξη αγοράς.

Η πολιτική επιστροφής ελαττωματικού αγαθού ισχύει μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, tablets, laptops, VMB USB sticks και Wearables & Gadgets. Για τα προϊόντα Apple, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συσκευή να μην έχει εγγραφεί και ενεργοποιηθεί στην πλατφόρμα της Apple.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το ελαττωματικό αγαθό είτε σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Cyta, είτε να το στείλει με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Cytashop Στροβόλου, Λεωφ. Στροβόλου 14, Μυρτιάνα Κωρτ, 2011 Στρόβολος, έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο enquiries@cyta.com.cy.

Εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ή δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή/χαρακτηριστικά, ή δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές της διαφήμισης, ή δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που συνήθως έχουν τα προϊόντα αυτού του τύπου, τότε ο πελάτης δικαιούται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
(i) Επιδιόρθωση του προϊόντος.
(ii) Αντικατάσταση του προϊόντος.
(iii) Μείωση της τιμής.
(iv) Ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού.

Σε περίπτωση που η συσκευή καλύπτεται από την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης δεν θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιλαμβάνει περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και προϊόντα τρίτων προμηθευτών.

H Cyta δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση όπου υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές των προϊόντων των τρίτων προμηθευτών, καθώς επίσης και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φωτογραφία του προϊόντος και του πραγματικού προϊόντος που θα παραλάβει ο πελάτης. Μεταξύ άλλων, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύναται να παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων για τις οποίες οι τρίτοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Cyta. Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Cyta ή συνεργατών της και προστατεύεται από τη νομοθεσία.

Η Cyta καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Cyta δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα σύνολο ή τμήμα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με ή/και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους πελάτες, για σκοπούς συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η Cyta καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από ψηφιακούς υιούς. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ποτέ δεν θα προσβληθεί από ιούς και γι’ αυτό τον λόγο κάθε πελάτης οφείλει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus, virus scanners κλπ) πριν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Οι πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για:
(α) Τη μετάδοση ή/και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε  περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, υβριστικά, βλαβερά, ενοχλητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, δόλια, πορνογραφικά, απρεπή, τα οποία παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλα.
(β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
(γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
(δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να αποστείλουν, περιλαμβανομένων ιδιόκτητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
(ε) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία παραβιάζουν την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το σήμα υπηρεσίας, το εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.
(στ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων.
(ζ) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε Νόμου ή Διεθνούς Σύμβασης ισχύουσας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(η) Διάπραξη παραβίασης προγραμμάτων (hacking) ή διενέργεια επιθέσεων (attacks) στο δίκτυο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Cyta.

Η Cyta δεσμεύεται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 138 του 2001), να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των συνδρομητών της και διατηρεί Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συνδρομητών

  • Οι συνδρομητές της Cyta έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται γραπτώς για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που τους αφορούν, αποτεινόμενοι στον Γραμματέα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Σχέσεων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, Λευκωσία.
  • Η Cyta θα ενημερώνει τους συνδρομητές της σε περίπτωση που τα δεδομένα που τους αφορούν πρόκειται να ανακοινωθούν νόμιμα σε τρίτους.
  • Οι συνδρομητές οφείλουν να διαφυλάττουν τα εμπιστευτικά στοιχεία που τους παραχωρούνται. Οι κωδικοί πρόσβασης και οι μυστικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η Cyta δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κωδικών, οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό τη Cyta.

Οι πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλούνται να μην αποκαλύπτουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασής τους, αφού αυτός χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον Λογαριασμό τους. Επίσης, υπενθυμίζεται να αποσυνδέονται από τον λογαριασμό τους όταν ολοκληρώνεται η πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα της Cyta, ούτως ώστε άτομα που θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο υπολογιστή (μετά από αυτούς) να μην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους.

Ο πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Οι διάφορες προσφορές που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους εσωτερικούς τιμοκαταλόγους για το συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.

Εάν ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο από τη Cyta ή για τις Υπηρεσίες ή την εξυπηρέτησή του, μπορεί να υποβάλει το εν λόγω παράπονο:
(i) Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών είτε με προσωπική επίσκεψη σε ένα από τα Cytashop, είτε μέσω τηλεφώνου στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.
(ii) Μέσω της ιστοσελίδας Cyta στη διεύθυνση: http://www.cyta.com.cy/suggestions-and-complaints.
(iii) Στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο Ν.112(Ι)/2003.
(iv) Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/odr.

Η ευθύνη της Cyta για τις υπηρεσίες και προϊόντα της καθορίζεται στη Γενική Σύμβαση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τους Ειδικούς Όρους των Υπηρεσιών, και τα Εγχειρίδια των Προϊόντων/Υπηρεσιών που παραγγέλλει ο πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.