Γρήγορη και εύκολη διαχείριση των λογαριασμών σου *

Για προσθήκη της υπηρεσίας ebill στο My Cyta ακολούθησε τις πιο κάτω οδηγίες.

Για παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία ebill συμπλήρωσε τις πιο κάτω πληροφορίες. Αφού καταχωρήσεις την αίτηση σου, ο Κωδικός Πρόσβασης θα ταχυδρομηθεί, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες μέρες, στη διεύθυνση αποστολής λογαριασμού της υπηρεσίας που θα συμπληρώσεις πιο κάτω.

* H δυνατότητα σύνδεσης υπηρεσίας ebill παρέχεται μόνο σε Επιχειρηματικούς Πελάτες