Ρυθμίσεις Android

Ρυθμίσεις Internet και MMS για συσκευές Android

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες σχεδόν τις συσκευές Android.

Διαδικασία Ρύθμισης:
 1. Πάτησε Εφαρμογές.
 2. Πάτησε Ρυθμίσεις.
 3. Κάτω από Συνδέσεις ή Δίκτυα & Συνδέσεις, πάτησε Περισσότερα Δίκτυα ή Περισσότερες Ρυθμίσεις
 4. Πάτησε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
 5. Πάτησε Ονόματα σημείων πρόσβασης.
 6. Πάτησε το Πλήκτρο Μενού.
 7. Πάτησε Νέο APN.
 8. Πάτησε Όνομα.
 9. Πληκτρολόγησε cyta και πάτησε OK.
 10. Πάτησε ΑPN.
 11. Πληκτρολόγησε cytamobile και πάτησε OK.
 12. Πάτησε MMSC.
 13. Πληκτρολόγησε http://mmsc.cyta.com.cy και πάτησε OK.
 14. Πάτησε Τύπος APN (APN Type).
 15. Πληκτρολόγησε default,supl,mms και πάτησε OK.
 16. Πάτησε το Πλήκτρο Μενού  και επέλεξε Αποθήκευση.
 17. Οι ρυθμίσεις Internet & MMS έχουν καταχωρηθεί.