Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Επιπρόσθετα Προϊόντα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ζήτησε Επιπρόσθετες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις στο διαδίκτυο (οι πρώτες τέσσερεις προσφέρονται δωρεάν)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΘΥΡΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (MAILBOX BACKUP)

Ενεργοποίησε τη διευκόλυνση mailbox backup για τη φύλαξη των μηνυμάτων και επαφών σου

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ADDITIONAL MAILBOX STORAGE)

Ζήτησε Επιπρόσθετο Χώρο Φύλαξης Θυρίδας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP

Ζήτησε ενοικίαση Στατικών Διευθύνσεων IP

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.