Night pharmacies

Night pharmacies in Nicosia

23/01/2021
Anastasiou Antriana
Promitheos 12 A,
Giannis N. Gkomprial
28 B&C, 28 Octovriou Avenue,
Nicos Nouris
33, Digeni Akrita Avenue
Savva Christos
Athalasas Avenue 146A,
Vera Miou
139B, Strovolou Avenue

To activate the service from your mobile via SMS:
- Send PHARM [Town] to number 1000. more