Night pharmacies

Night pharmacies in Nicosia

23/04/2021
Antoniou Margarita
Dimokratias 16
Antonis Hadjapostolou
37D, Kyriakou Matsi Ave
Constantina Aristodemou
Stavrou Avenue 71E
Leventi Efrosini
69, Larnakas Ave
Sofia Papanastasiou
320A, Archb. Makarios Avenue,

To activate the service from your mobile via SMS:
- Send PHARM [Town] to number 1000. more