Μαύρη Λίστα

Πληκτρολογήστε το IMEI* του κινητού σας στο πιο κάτω κουτί για να ανακαλύψετε αν το κινητό σας βρίσκεται ήδη στην Μαύρη Λίστα**.
*Ο κωδικός IMEI (International Mobile Equipment Identity) είναι ένας 15ψήφιος αριθμός, μοναδικός για κάθε κινητό τηλέφωνο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βρείτε τον κωδικό IMEI του τηλεφώνου σας:
  • 1. Πληκτρολογώντας *#06# στο κινητό σας. Σε συσκευές Blackberry o κωδικός IMEI μπορεί να βρεθεί στο "Options"->"Status".
  • 2. Κοιτάζοντας το αυτοκόλλητο πίσω από την μπαταρία.
  • 3. Αναζητώντας τον στο κουτί του κινητού.
**Σε περίπτωση απώλειας του κινητού σας, μπορείτε να καταχωρήσετε τον αριθμό σας στην Μαύρη Λίστα.
  • 1. Βρείτε τον κωδικό IMEI* του κινητού σας τηλεφώνου.
  • 2. Δηλώστε την απώλεια του κινητού σας στην αστυνομία, μαζί με τον κωδικό IMEI του τηλεφώνου σας. Η αστυνομία πρέπει να σας δώσει πιστοποιητικό απώλειας.
  • 3. Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα cytashop, φέρνοντας μαζί σας το πιστοποιητικό και την ταυτότητά σας.