Παράγγειλε RED με συσκευή και πάρε δώρο Activity Tracker αξίας μέχρι €50!

RED1
REDMob: GS280
Webshop:ZZ1490, RedRenew:ZZ2155
RED2
REDMob: GS281
Webshop:ZZ1491, RedRenew:ZZ2157

1. Tα προγράμματα με συσκευή παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο.
2. Τα προγράμματα χωρίς συσκευή (sim-only) παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο ή μηνιαίο συμβόλαιο. Η χρέωση για το μηνιαίο συμβόλαιο είναι η ίδια με τη συνδρομή μετά τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου. Το μηνιαίο συμβόλαιο παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου καταστημάτων Cyta και Συνεργατών.

1. Tα προγράμματα με συσκευή παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο.
2. Τα προγράμματα χωρίς συσκευή (sim-only) παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο ή μηνιαίο συμβόλαιο. Το μηνιαίο συμβόλαιο παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου καταστημάτων Cyta και Συνεργατών.
3. Μη εμπορικά διαθέσιμα Προγράμματα RED
4. Περισσότερες πληροφορίες και χρεώσεις
5. Όροι παροχής της υπηρεσίας