Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας στη Cyta

Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας στη Cyta

Ο Φεβρουάριος ήταν σημαντικός μήνας για το Κέντρο Καινοτομίας & Ανάπτυξης Ιδεών, της Διεύθυνσης Υποστήριξης Θυγατρικών, εκπρόσωποι του οποίου επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Cyta σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, για να παρουσιάσουν το εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτοποριακό πρόγραμμα της Ενδοεπιχειρηματικότητας, που απευθύνεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού και το οποίο, πρώτη η Cyta εισάγει στον Κυπριακό επιχειρηματικό χώρο.

Η ομάδα του Κέντρου Καινοτομίας & Ανάπτυξης Ιδεών παρουσίασε το πρόγραμμα και ενημέρωσε για τους στόχους και τις επιδιώξεις του, ανάμεσα στις οποίες πρωταρχικό ρόλο έχει η αξιοποίηση επιχειρηματικών ιδεών του προσωπικού του οργανισμού, τόσο προς όφελος της Cyta, όσο και των ίδιων των στελεχών των οποίων οι ιδέες θα υλοποιηθούν.

Ο όρος «ενδοεπιχειρηματικότητα» αναφέρεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά του προσωπικού ενός οργανισμού, που, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που του προσφέρονται, δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με δυνατότητες να εξελιχθούν σε κέντρα κέρδους ή ακόμα και σε νεοφυείς εταιρείες. Βασικός στόχος αυτού του είδους προγραμμάτων, τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες του εξωτερικού, είναι η προσθήκη αξίας σε ένα οργανισμό, αλλά και το ταυτόχρονο όφελος για τους εμπνευστές των ιδεών (ενδοεπιχειρηματίες). Ένας οργανισμός όπως η Cyta, (όπως και άλλες Κυπριακές εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους), διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ταλαντούχα στελέχη, που με την κατάλληλη στήριξη, έχουν όλες τις δυνατότητες να μετατραπούν σε ηγέτες και οραματιστές της εταιρίας και να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της, τόσο στην τοπική, όσο και στην παγκόσμια επιχειρηματική σκακιέρα.

Συνοπτικά, μέσω του προγράμματος ενδοεπιχειρηματικότητας, η Cyta στοχεύει:

Να διαμορφώσει κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα στον Οργανισμό.
Να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού.
Να αυξήσει και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του Οργανισμού.
Να ενδυναμώσει, να προβάλει και να αναβαθμίσει την εταιρική κοινωνική του ευθύνη.
Να ενισχύσει την εικόνα της CYTA ως οργανισμού στην αιχμή της τεχνολογίας και των οργανωτικών μεθόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών της Cyta.