ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 44/2016

Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας από τη Cyta για κωφά και βαρήκοα άτομα

Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας για κωφά και βαρήκοα άτομα, διοργάνωσε η Cyta, την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρό της, θέλοντας να συμβάλει με την πρωτοβουλία αυτή στην εκστρατεία για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Θάνατο Από Τροχαία» που έχει οριστεί για την 21η Σεπτεμβρίου 2016.

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου έγινε σύνδεση με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ώστε οι παρευρισκόμενοι να παρακολουθήσουν το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική και ακολούθως έγινε διάλεξη με θέμα την ασφαλή οδήγηση, από τον κ Ανδρέα Παπά, Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από στελέχη του Οργανισμού επίδειξη εξοπλισμού, κατάλληλου για άτομα με δυσκολία στην ακοή, τον οποίο διαθέτει η Cyta στα καταστήματα Cytashop. Παράλληλα, προσφέρθηκε η δυνατότητα να επιλύσουν απορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Cyta για διευκόλυνση της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων ατόμων, τόσο μεταξύ τους και με άλλους, όσο και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή τους από τη Cyta.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της σταθερής πρακτικής της  Cyta, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της και ιδιαίτερα εκείνων με ιδιαιτερότητες στο θέμα της επικοινωνίας. Παράλληλα, ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης με στόχο τη μείωση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, δίδοντας έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού της και των νέων.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά της Cyta στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cyta.com.cy/road-safety.

Road Safety

Η Cyta είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Οδική Ασφάλεια από το 2004.

https://youtu.be/RTQmWl1LqS0

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

20 Σεπτεμβρίου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy