Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακοίνωση Cyta
Η Cyta προχωρά στην περαιτέρω  υλοποίηση και ενίσχυση της οργανωτικής και λειτουργικής εστίασης του Οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

περισσότερα...

20 Σεπτεμβρίου 2016
Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας από τη Cyta για κωφά και βαρήκοα άτομα