Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

WebTMA

Απλοποιείστε τη Διαχείριση και Συντήρηση των εγκαταστάσεων σας!

Η Cyta, σε συνεργασία με την εταιρεία Virtual IT Ltd και την TMA Systems, σας παρέχει την υπηρεσία WebTMA για διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεών σας: κτίρια, μηχανήματα, οχήματα και άλλα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης σας.