Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

WebTMA

Απλοποιείστε τη Διαχείριση και Συντήρηση των εγκαταστάσεων σας!

Η Cyta, σε συνεργασία με την εταιρεία Virtual IT Ltd και την TMA Systems, σας παρέχει την υπηρεσία WebTMA για διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεών σας: κτίρια, μηχανήματα, οχήματα και άλλα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης σας.

  • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εξοικονόμηση κόστους
Μείωση στο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων, χώρων, μηχανημάτων και άλλων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού σας. 

Αύξηση παραγωγικότητας

  • Μείωση του αριθμού επισκέψεων και του χρόνου διεκπεραίωσης των συντηρήσεων σας. 
  • Διατήρηση άριστης κατάστασης  των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων σας. 
  • Αύξηση στην απόδοση των παγίων σας. 

Καταγραφή και Διαχείριση Αιτημάτων
Όλα τα αιτήματα καταχωρούνται στο WebTMA επιτρέποντας σας να τα χειριστείτε, με βάση το χρόνο, την τοποθεσία, το χώρο, το μηχάνημα και τον αιτητή.

Εντολές Εργασίας
Όλα τα αιτήματα που καταχωρούνται στο WebTMA μετατρέπονται σε εντολές εργασίας (Work Orders).

Καταγραφή και διαχείριση εγκαταστάσεων, κτιρίων, μηχανημάτων και οχημάτων
Κάθε πάγιο της εταιρείας καταχωρείται στο σύστημα και  μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε  εντολές εργασίας για το συγκεκριμένο πάγιο.

Προληπτική Συντήρηση
Η υπηρεσία σας  επιτρέπει τον εύκολο προγραμματισμό συντήρησης και επιθεώρησης παγίων.

Στατιστικά-Εκθέσεις
Μπορείτε να έχετε  περισσότερες από 200 διαφορετικές εκθέσεις και στατιστικά διαχείρισης και συντήρησης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλυση βλαβών και προβλημάτων, ποιότητα παγίων, κόστος συντήρησης, παραγωγικότητα τεχνικού προσωπικού, μέσο χρόνο αποπεράτωσης προβλημάτων και αιτημάτων ανά είδος εργασίας.

Η υπηρεσία WebTMA παρέχεται με μηνιαία συνδρομή, με τριετές συμβόλαιο:

WebTMA Τιμή
Πακέτο με ένα Χρήστη €217,31/μήνα
Επιπρόσθετοι Χρήστες (1-5) €109,68/μήνα
Επιπρόσθετοι Χρήστες (6-10) €101,41/μήνα
Επιπρόσθετοι Χρήστες (11+) €90,02/μήνα

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. To tέλος ενεργοποίησης εξαρτάται από τις προσαρμογές που θα ζητηθούν και χρεώνεται απευθείας από το συνεργάτη, Virtual IT και TMA Systems.

Feedback