Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

WebTMA

H λύση για να Αυτοματοποιήσεις και Βελτιστοποιήσεις τη Διαχείριση και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων σου.

Η Cyta, σε συνεργασία με την εταιρεία Virtual IT Ltd και την TMA Systems, σου παρέχει τη λύση WebTMA για Διαχείριση και Συντήρηση των Εγκαταστάσεών σου. Η λύση αυτή μπορεί να συμπεριλάβει κτηριακές μονάδες, χώρους, μηχανήματα, οχήματα και άλλα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού της εταιρείας σου.

Η λύση WebTMA είναι οικονομικά συμφέρουσα, αποτελεσματική, εύκολη στη χρήση και προσβάσιμη οποτεδήποτε και από οπουδήποτε μέσω του διαδικτύου. Μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα να:

  • Μειώσεις το κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων, χώρων, μηχανημάτων και άλλων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού σου. 
  • Αυξήσεις την παραγωγικότητα σου με τη μείωση του αριθμού επισκέψεων και του χρόνου διεκπεραίωσης των συντηρήσεών σου. 
  • Διατηρήσεις σε άριστη κατάσταση τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις σου. 
  • Αυξήσεις την απόδοση των παγίων σου. 
  • Ενισχύσεις την εικόνα σου με την έγκαιρη αναγνώριση τεχνικών προβλημάτων και βλαβών και την άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση τους.

Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Μάθε περισσότερα στο 150


Σύνδεση

  • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Υποστήριξη
  • Τιμολόγηση
  • Επικοινωνία
Βασικό Προϊόν

Καταγραφή και Διαχείριση Αιτημάτων
Όλα τα αιτήματα υποστήριξης καταχωρούνται στο WebTMA επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν, να ομαδοποιήσουν και να ανακτήσουν αιτήματα, με βάση το χρόνο, την τοποθεσία, το χώρο, το μηχάνημα και τον αιτητή.

Εντολές Εργασίας
Όλα τα αιτήματα που καταχωρούνται στο WebTMA μετατρέπονται από το σύστημα σε Εντολές Εργασίας (Work Orders). Ο διαχειριστής του συστήματος διανέμει τις εντολές σε εργαστήρια και τεχνικούς. Το σύστημα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους αιτητές για την πρόοδο των εργασιών του αιτήματός τους.

Καταγραφή και Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Κτιρίων, Χώρων, Μηχανημάτων και Οχημάτων
Κάθε πάγιο (κτίριο, χώρος, μηχάνημα, όχημα, έπιπλο, εργαλείο) της εταιρείας καταχωρείται στο σύστημα σε ιεραρχική μορφή. Επιλέγοντας το πάγιο ο χρήστης μπορεί εύκολα να καταχωρήσει ή να διαφοροποιήσει εντολές εργασίας για το συγκεκριμένο πάγιο.

Προληπτική Συντήρηση
Το WebTMA επιτρέπει τον εύκολο προγραμματισμό συντήρησης και επιθεώρησης παγίων. Κάθε συντήρηση που καταχωρείται περιλαμβάνει ανάλυση εργασιών, απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, απαιτούμενα εξαρτήματα και υπολογιζόμενο χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών.

Στατιστικά-Εκθέσεις
Το WebTMA παρέχει περισσότερες από 200 εκθέσεις και στατιστικά διαχείρισης και συντήρησης παγίων οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλυση βλαβών και προβλημάτων, ποιότητα παγίων, κόστος συντήρησης, παραγωγικότητα τεχνικού προσωπικού, μέσο χρόνο αποπεράτωσης προβλημάτων και αιτημάτων ανά είδος εργασίας.

Για καταχώρηση αιτήματος/προβλήματος/ερωτήματος κάλεσε το 150 ή τον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο.

Η χρέωση αποτελείται από μια μηνιαία συνδρομή, ανάλογα με τους χρήστες (πίνακας πιο κάτω) και ένα αρχικό κόστος για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Βασικό πακέτο Λιανική τιμή με ΦΠΑ
Πακέτο με ένα Χρήστη €217,31
Επιπρόσθετοι Χρήστες (1-5) €109,68
Επιπρόσθετοι Χρήστες (6-10) €101,41
Επιπρόσθετοι Χρήστες (11+) €90,02

 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.

Feedback