Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας Cyta

Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας Cyta – Value and Business Model Workshop

Πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2016, εργαστήριο για το Value Proposition Analysis Model και το Business Model Canvas, στα πλαίσια του προγράμματος Ενδοεπιχειρηματικότητας της Cyta. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο μας τεύχος, το πρόγραμμα  Ενδοεπιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε στη Cyta με σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες υπαλλήλους, να δημιουργήσουν ιδέες υψηλής αξίας για τον οργανισμό, οι οποίες αφού παρουσιαστούν ως ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, να αξιολογηθούν από τον Οργανισμό και όσες έχουν σημαντική προοπτική, να υλοποιηθούν.

Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διενέργεια πενθήμερου εργαστηρίου, στις 15-19 Μαρτίου 2016 με τη συμμετοχή 20 ατόμων από το προσωπικό της Cyta και δέκα (10) εξωτερικών συνεργατών, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων ανέπτυξαν τις αρχικές τους επιχειρηματικές ιδέες. 

Στη συνέχεια και αφού οι ομάδες συνέχισαν να δουλεύουν και να αναπτύσσουν τις ιδέες τους στο δικό τους χρόνο, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τους εκπαιδευτές/ συμβούλους και όλες τις ομάδες, στις 30 Μαρτίου και 15 Απριλίου αντίστοιχα, κατά τις οποίες οι ομάδες παρουσίασαν τη δουλειά τους και τους δόθηκαν συμβουλές για το πώς να προχωρήσουν.

Από την πιο πάνω διαδικασία δημιουργήθηκαν τελικά πέντε (5) ομάδες οι οποίες δουλεύουν αντίστοιχα πάνω σε πέντε (5) διαφορετικές επιχειρηματικές ιδέες.

Η επόμενη φάση του προγράμματος Ενδοεπιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου, με τη συμμετοχή των ομάδων των Ενδοεπιχειρηματιών της Cyta σε διήμερο εργαστήρι με θέμα το Value Proposition Analysis και το Business Model Canvas. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στις ομάδες των συμμετεχόντων να ετοιμάσουν τις επιχειρηματικές προτάσεις για τις ιδέες πάνω στις οποίες δουλεύουν για να τις υποβάλουν ολοκληρωμένα, μετά από ένα μήνα, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

Μέσα στο μήνα μέχρι την τελική υποβολή των επιχειρηματικών προτάσεων των ομάδων, θα πραγματοποιηθούν ακόμα δύο τρίωρα εργαστήρια με θέμα το Idea Pitching, κατά τα οποία οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους κανόνες και τα «μυστικά» της παρουσίασης ιδεών και να κάνουν σχετική πρακτική για να πάρουν από τους εκπαιδευτές, σχόλια για βελτίωση.

Πέραν από την ανάπτυξη των ιδεών και των επιχειρηματικών προτάσεων, ακόμα πιο σημαντικό σε αυτό το στάδιο είναι ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, το πάθος και η όρεξη με την οποία δουλεύουν, αξιοποιώντας κυρίως τον δικό τους προσωπικό χρόνο και γενικά ο επηρεασμός της κουλτούρας που άρχισε να παρουσιάζεται στη Cyta μέσα από το πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας. Η προσπάθεια θα  είναι, το πρόγραμμα ενδοεπιχειρηματικότητας, να συνεχιστεί και να γίνει θεσμός ούτως ώστε να προκύψουν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη τόσο για το προσωπικό όσο και για τον ίδιο τον Οργανισμό.

Θα σας κρατούμε ενήμερους…