Αποτελέσματα για Θέσεις Εργασίας

27/11/2019 - Κατάλογοι επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Α. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Α1. Κατάλογος Επιτυχόντων υποψηφίων που εμπίπτουν στον νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Β. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (αρ. προκήρυξης 9/2019) – (Λευκωσία – Λεμεσός) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Γ. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (αρ. προκήρυξης 10/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ