Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προωθητική Ενέργεια «Κλήρωση για τους τελικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες UEFA Champions League και UEFA Europa League»

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Περιγραφή Διαγωνισμού

Η παρούσα προωθητική ενέργεια αφορά την κλήρωση ταξιδιωτικών πακέτων ή/και εισιτηρίων γηπέδου για τους τελικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες των διοργανώσεων UFEA Champions League και UEFA Europa League, για τις οποίες η Cyta κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

2. Δώρα κλήρωσης

Τα δώρα της κλήρωσης θα είναι τα εξής:

2.1   Ένα (1) πακέτο ταξιδίου για 2 άτομα για τον τελικό του UEFA Champions League στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 26/05/2018, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ΄επιστροφής σε οικονομική θέση, διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* ή 5* αστέρων, εισιτήρια σε προνομιακή θέση στο γήπεδο με φιλοξενία σε εκδήλωση της UEFA, καθώς και μετακινήσεις από και προς, το αεροδρόμιο στο εξωτερικό, το ξενοδοχείο και το γήπεδο.

2.2   Έξι (6) διπλά εισιτήρια γηπέδου, σε προνομιακή θέση, για τον τελικό του UEFA Champions League στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 26/05/2018, εκ των οποίων τα 2 (δύο) εισιτήρια περιλαμβάνουν φιλοξενία σε εκδήλωση της UEFA.

2.3   Ένα (1) πακέτο ταξιδίου για 2 άτομα για τον τελικό του UEFA Europa League στη Λυών της Γαλλίας, στις 16/05/2018, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής σε οικονομική θέση, διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* ή 5* αστέρων, εισιτήρια σε προνομιακή θέση στο γήπεδο με φιλοξενία σε εκδήλωση της UEFA, καθώς και μετακινήσεις από και προς, το αεροδρόμιο στο εξωτερικό, το ξενοδοχείο και το γήπεδο.

2.4   Τέσσερα (4) διπλά εισιτήρια γηπέδου, σε προνομιακή θέση, για τον τελικό του UEFA Europa League στη Λυών της Γαλλίας, στις 16/05/2018.

3.  Δικαίωμα συμμετοχής

3.1   Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα που αναφέρονται στους όρους 2.1-2.4 πιο πάνω, έχουν όλοι οι πελάτες της Cyta, φυσικά πρόσωπα, που έχουν ενεργή συνδρομή σε πακέτο Super Pack της Cytavision.

3.2   Το προσωπικό της Cyta δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.

4.    Διεξαγωγή κλήρωσης

4.1   Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, στις 09.00, στα Κεντρικά Γραφεία Cyta, στο Τμήμα Τεχνολογίας και Πληροφορικής, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Cyta.

4.2   Οι τυχεροί για τα δώρα, θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2018, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Cyta, ενώ θα έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωσή τους από τη Cyta.

4.3   Για τους 7 τυχερούς Cytavision Super Pack για το UEFA Champions League, θα κληρωθούν και 28 επιλαχόντες, οι οποίοι θα καλούνται τηλεφωνικώς, εάν και εφόσον ένας ή περισσότεροι από τους 7 τυχερούς, δεν ανταποκριθούν στην τηλεφωνική κλήση από την πλευρά της Cyta ή δεν αποδεχτούν το δώρο.

4.4   Για τους 5 τυχερούς Cytavision Super Pack για το UEFA Europa League, θα κληρωθούν και 20 επιλαχόντες, οι οποίοι θα καλούνται τηλεφωνικώς, αν και εφόσον ένας ή περισσότεροι από τους 5 τυχερούς, δεν ανταποκριθούν στην τηλεφωνική κλήση από την πλευρά της Cyta ή δεν επιθυμούν να αποδεχτούν το δώρο.

4.5   Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής του δώρου εντός 48 ωρών, από την επικοινωνία με τον κάθε τυχερό, η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε παραχώρηση του δώρου σε επιλαχόντα.

5. Παραλαβή δώρων

5.1   Τα δώρα θα παραληφθούν από τους τυχερούς, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Λευκωσία, σε ημερομηνία για την οποία οι τυχεροί θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

5.2   Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα.

5.3   Τα δώρα μπορούν να μεταβιβαστούν σε άτομα α’ βαθμού συγγένειας.

5.4   Τα δώρα δεν μπορούν να μεταπωληθούν σε τρίτους ή να τύχουν οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης από τους παραλήπτες τους.

6.  Ευθύνη

6.1   H Cyta, δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, αναβολές ή άλλο πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτους.

6.2   Η Cyta δεν υπέχει ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική, ψυχική ή υλική ήθελε προκληθεί σε τρίτους, κατά τη συμμετοχή στην ενέργεια ή τη χρήση των δώρων.

7.  Προσωπικά Δεδομένα/Προβολή υλικού

7.1   Η Cyta και η UEFA διατηρούν το δικαίωμα προβολής υλικού και φωτογραφιών των τυχερών της προωθητικής αυτής ενέργειας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα καθώς και διαφημιστικής αξιοποίησης κάθε σχετικού γεγονότος με τους τυχερούς.

7.2   Οι τυχεροί θα χρειαστεί να παρέχουν στη Cyta το πλήρες ονοματεπώνυμό τους όπως είναι καταγραμμένο στην πολιτική ταυτότητα/διαβατήριό τους, καθώς και τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας/διαβατηρίου τους για τις διευθετήσεις που αφορούν στο ταξίδι ή/και στα εισιτήρια γηπέδου.

8.  Τροποποίηση Όρων/ Δώρων

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και της διάρκειας αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Cyta δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους τυχερούς της κλήρωσης.

9.  Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

9.1   Οι όροι και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.cyta.com.cy/ucl-uel-2018

9.2   Η συμμετοχή στην ενέργεια, καθώς και η αποδοχή των δώρων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των κανονισμών της UEFA για τέτοιου είδους ενέργειες.

 

Feedback