Εργαστήρια Ανάπτυξης Γνώσεων

Εργαστήρια Ανάπτυξης Γνώσεων

Στα πλαίσια των εργασιών του Δικτύου Συνεργατών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Cyta, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, δύο ολιγόωρa εργαστήρια, με την ονομασία «Η όρνιθα, ο Σολωμός και ο Ντόναλτ» και «Σιγά τα Ωά».

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο της Cyta και έγιναν σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Ζερβίδη, Marketing and Brand Specialist και Trainer.

Το πρώτο εργαστήριο, με την ονομασία «Η όρνιθα, ο Σολωμός και ο Ντόναλτ», αφορούσε την ανάπτυξη των Soft Skills όπως είναι η Επικοινωνία, η Ομαδική Εργασία, η Συναισθηματική Νοημοσύνη, η Κριτική Σκέψη και η Δημιουργικότητα και είχε σαν στόχο οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των βασικών αρχών των Soft Skills καθώς και να παροτρύνουν τους συναδέλφους τους να συνεργάζονται αρμονικά και να επικοινωνούν με σαφήνεια μεταξύ τους στο χώρο εργασίας.

Το δεύτερο εργαστήριο, είχε την ονομασία «Σιγά τα Ωά», ήταν βιωματικό και είχε σαν στόχο τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, την αλληλεπίδραση, την προώθηση της στρατηγικής σκέψης αλλά και τη δημιουργία ενός πυρήνα ανθρώπων, που θα έχει σαν στόχο να εμπνεύσει και τα υπόλοιπα μέλη του Οργανισμού, ως προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το Δίκτυο Συνεργατών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Cyta, αποτελείται από 55 στελέχη του Οργανισμού, από όλες τις ειδικότητες και τάξεις και έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και διάχυση της καινοτόμου και επιχειρηματικής σκέψης, σε όλο τον Οργανισμό.