Όροι Πρόσβασης και χρήσης safeMobile

 1. Οι παρόντες όροι διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της εφαρμογής safeMobile η οποία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Cyta. Με τη χρήση της εφαρμογής τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης.

 2. Η εφαρμογή safeMobile σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τους γονείς νεαρών χρηστών κινητών τηλεφώνων να καθορίζουν ποιος μπορεί να επικοινωνεί με το παιδί τους και να περιορίσουν την πρόσβαση από το κινητό τηλέφωνο των παιδιών τους μόνο σε εφαρμογές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

 3. Η εφαρμογή safeMobile δεν αποκλείει τη χρέωση υπερτιμημένων υπηρεσιών οι οποίες είχαν ενεργοποιηθεί από πριν. Ωστόσο, είναι δυνατόν ο χρήστης κατ’ επιλογή του να φράξει τις υπερτιμημένες υπηρεσίες καλώντας το 132.

 4. Σε περίπτωση που ένας μη εξουσιοδοτημένος αριθμός καλεί ή στέλνει ένα μήνυμα στον αριθμό του οποίου η SIM κάρτα βρίσκεται στο τηλέφωνο που έχει ενεργοποιηθεί η εφαρμογή safeMobile, τότε αυτά τα μηνύματα και οι κλήσεις θα αρχειοθετούνται στις σχετικές εφαρμογές μηνυμάτων και κλήσεων του τηλεφώνου. Πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία μπορεί να έχει μόνο το άτομο που γνωρίζει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 5. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή safeMobile μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή εάν ο κάτοχος του κινητού γνωρίζει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασης.

 6. Η εφαρμογή safeMobile λειτουργεί μόνο σε Android συσκευές με λειτουργικό v.2.3 ή νεότερο.

 7. Η εφαρμογή safeMobile παρέχεται εξ ολοκλήρου "ως έχει" και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Η ευθύνη για τη χρήση της εφαρμογής safeMobile ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε σχέση με τη φόρτωση της εφαρμογής στο κινητό, τη χρήση , την παρακολούθηση, την αποτυχία ή τη μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής safeMobile.

 8. Η επεξεργασία, τροποποίηση, αντιγραφή ή αλλοίωση της εφαρμογής safeMobile απαγορεύεται.

 9. Η εφαρμογή safeMobile παρέχεται δωρεάν από το google play-store.

 10. Τα ισχύοντα τέλη κινητής τηλεφωνίας είναι αυτά παρουσιάζονται στο τιμολογιακό πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο χρήστης.

 11. Κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής απαιτούν mobile internet για να λειτουργήσουν.

 12. Τερματισμός, αλλαγή ή μεταφορά του αριθμού του χρήστη συνεπάγεται την απώλεια της υπηρεσίας καθώς και του περιεχομένου της εφαρμογής.

 13. Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν ο χρήστης είναι κάτοχος προγράμματος Cytamobile-Vodafone.

 14. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της εφαρμογής safeMobile μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

 15. Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας Cytamobile-Vodafone διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Κινητής Τηλεφωνίας.

 16. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Πρόσβασης και χρήσης.