Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Η κ. Ρένα Ρουβιθά Πάνου ανέλαβε την Προεδρία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) τον Ιούλιο 2016, θέση στην οποία επαναδιορίστηκε για δεύτερη θητεία τον Ιανουάριο 2019.  Η κ. Ρουβιθά Πάνου είναι επίσης Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Cyta, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον Απρίλιο 2020 διορίστηκε ως Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Eurobank S.A. και της Eurobank Holdings στην Ελλάδα και ως Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου και Υποψηφιοτήτων των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων.  Η κ. Ρουβιθά Πάνου αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics (Metcalfe Scholar). Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας τα πτυχία M. Phil. Economics από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Master of Science in Management από το Massachusetts Institute of Technology (Fulbright Scholar).  Από το 1984 μέχρι το 1991 η κ. Ρουβιθά Πάνου εργάστηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε χρηματοοικονομικούς οίκους των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη.  Μεταξύ 1991 και 2006 εργάστηκε στον Όμιλο της Λαϊκής Τράπεζας (με κύριο μέτοχο την HSBC) όπου κατείχε, μεταξύ άλλων, τις θέσεις του Ανώτερου Διευθυντή, του Γενικού Διευθυντή Ομίλου (Διεθνών Εργασιών και Διαθεσίμων) και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας Ελλάς.  Διετέλεσε επίσης Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου Λαϊκής στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αυστραλία.  Η κ. Ρουβιθά Πάνου διορίστηκε Πρόεδρος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως το Σεπτέμβριο 2008 και της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρωσία, θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι τον Απρίλιο 2014.  Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού (Φεβρουάριο 2012 - Οκτώβριο 2014) και ήταν Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Alpha Bank Κύπρου (Ιανουάριο 2015 - Αύγουστο 2016), της Alpha Leasing στην Ελλάδα (Νοέμβριο 2014 -  Απρίλιο 2020) και της Alpha Bank Ρουμανίας (Νοέμβριο 2014 - Απρίλιο 2020).