Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Η κ. Ρένα Ρουβιθά Πάνου αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics (Metcalfe Scholar) και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας τα πτυχία M. Phil. Economics από το πανεπιστήμιο του Cambridge και Science Master’s in Management (ΜΒΑ) από το Massachusetts Institute of Technology (Fulbright Scholar).

Μεταξύ 1984 και 1991 η κ. Ρουβιθά Πάνου εργάσθηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε χρηματοοικονομικούς οίκους των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Λαϊκή Τράπεζα μέχρι το 2006 όπου κατείχε, μεταξύ άλλων, τις θέσεις της Γενικής Διευθύντριας Διαθεσίμων & Εξωτερικού του Ομίλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών στην Ελλάδα. Παράλληλα, διετέλεσε και Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου Λαϊκής στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αυστραλία. Η κ. Ρουβιθά Πάνου διορίστηκε Πρόεδρος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως το 2008, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Απρίλιο 2014. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού μεταξύ 2012 και 2014 και της Alpha Bank Κύπρου μεταξύ 2015 και 2016, όπου ήταν και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου. Από το 2015 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Ρουμανίας και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Alpha Leasing στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο 2016 η κ. Ρουβιθά Πάνου ανέλαβε την Προεδρία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta).


Feedback