Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Η κ. Ρένα Ρουβιθά Πάνου αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics (Metcalfe Scholar). Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας τα πτυχία M. Phil. Economics από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Science Master’s in Management (ΜΒΑ) από το Massachusetts Institute of Technology (Fulbright Scholar). Μεταξύ 1984 και 1991 η κ. Ρουβιθά Πάνου εργάστηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε χρηματοοικονομικούς οίκους των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη. Mεταξύ 1991 και 2006 εργάστηκε στον Όμιλο της Λαϊκής Τράπεζας (με κύριο μέτοχο την HSBC) όπου κατείχε, μεταξύ άλλων, τις θέσεις του Ανώτερου Διευθυντή, του Γενικού Διευθυντή Ομίλου Εξωτερικού & Διαθεσίμων και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας Ελλάς. Παράλληλα, διετέλεσε Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου Λαϊκής στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αυστραλία. Η κ. Ρουβιθά Πάνου διορίστηκε Πρόεδρος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως το 2008 και της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρωσία, θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι τον Απρίλιο 2014. Διετέλεσε επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού μεταξύ 2012 και 2014, καθώς και της Alpha Bank Κύπρου μεταξύ 2015 και 2016. Από το Νοέμβριο 2014 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Ρουμανίας και της Alpha Leasing στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο 2016 η κ. Ρουβιθά Πάνου ανέλαβε την Προεδρία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), θέση στην οποία επαναδιορίστηκε τον Ιανουάριο 2019. Η κ. Ρουβιθά Πάνου είναι επίσης Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Cyta.