Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα

Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα RED
  Λεπτά SMS Mobile Internet Μηνιαία
Συνδρομή
SIM only
RED 1 100 100 100MB
500MB
€14
€22
RED 2 300 300 500MB
1GB
2GB
€21
€27
€33
RED 3 600 Απεριόριστα 1GB
2GB
3GB
€33
€42
€47
RED 4 Απεριόριστα Απεριόριστα 2GB
3GB
5GB
€51
€57
€66
Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα MYO
Πρόγραμμα MakeYourOwn
Δέσμευση Προγράμματος:
Λεπτά Ομιλίας:
Τοπικά SMS:
Mobile Internet:
Συνολική Μηνιαία Συνδρομή: **

» Τιμολόγιο MYO

» Προϋποθέσεις παροχής Προγράμματος

Πρόγραμμα Συμβολαίου Light

Από την 1η Ιουνίου 2018 το Πρόγραμμα Συμβολαίου Light τερματίστηκε και οι πελάτες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο Πρόγραμμα Συμβολαίου Classic.

» Τιμολόγιο Light

Feedback