Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα RED

  Λεπτά SMS Mobile Internet Μηνιαία
Συνδρομή
SIM only
RED 1 100 100 100MB
500MB
€14
€22
RED 2 300 300 500MB
1GB
2GB
€21
€27
€33
RED 3 600 Απεριόριστα 1GB
2GB
3GB
€33
€42
€47
RED 4 Απεριόριστα Απεριόριστα 2GB
3GB
5GB
€51
€57
€66