Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
  Λεπτά SMS Mobile Internet Μηνιαία
Συνδρομή
SIM only
RED 1 100 100 100MB
500MB
€14
€22
RED 2 300 300 500MB
1GB
2GB
€21
€27
€33
RED 3 600 Απεριόριστα 1GB
2GB
3GB
€33
€42
€47
RED 4 Απεριόριστα Απεριόριστα 2GB
3GB
5GB
€51
€57
€66