Απεριόριστα Λεπτά
Απεριόριστα SMS
50 GB Mobile Internet
1

Πρόσθεσε μέλη

Ιδιοκτήτης
(€64,90/μήνα)
1ο μέλος
(€15,00/μήνα)
2

Διάλεξε όγκο δεδομένων


3

Πρόσθεσε συσκευή

Συνολικό κόστος:

€79,90 ανά μήνα