Αρχείο 2018

Αρχείο:
Δημοσίευση 26/11/2018
Δωρεάν Εγκατάσταση και δύο μήνες δωρεάν μηνιαία συνδρομή για τα προϊόντα Cytanet Internet Home από την Cyta
Δημοσίευση 26/11/2018
Δωρεάν Εγκατάσταση των προϊόντων Cytanet Internet Business από τη Cyta
Δημοσίευση 11/9/2018
Εισαγωγή νέων ταχυτήτων για τα Ευρυζωνικά προϊόντα διαδικτύου από τη Cyta
Δημοσίευση 31/8/2018
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη Διεθνούς Περιαγωγής
Δημοσίευση 17/8/2018
Δωρεάν Εγκατάσταση Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας και Cytanet από τη Cyta
Δημοσίευση 1/8/2018
Αναθεώρηση λιανικών τελών κλήσεων των υπηρεσιών Διεθνών Δωρεάν Κλήσεων και Καθολικού Αριθμού Διεθνών Δωρεάν Κλήσεων
Δημοσίευση 1/6/2018
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Vodafone Mobile Broadband
Δημοσίευση 30/5/2018
Δωρεάν Εγκατάσταση Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας και Cytanet από τη Cyta
Δημοσίευση 25/5/2018
Cytamobile-Vodafone - Υπηρεσία Καθολικών Διεθνών Κλήσεων
Δημοσίευση 3/5/2018
Αναθεώρηση τελών κλήσεων της υπηρεσίας Εθνικών Δωρεάν Κλήσεων
Δημοσίευση 30/4/2018
Αλλαγές στα Προγράμματα συμβολαίου της Cytamobile-Vodafone
Δημοσίευση 30/3/2018
Τιμολογιακές αλλαγές στην Σταθερή Τηλεφωνία
Δημοσίευση 1/3/2018
Νέα τέλη κλήσεων προς την Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου Cyta - 11892
Δημοσίευση 6/2/2018
Aνατιμολόγηση Υπηρεσίας Cytavision Pay Per View και Cytanet Live Streaming
Δημοσίευση 16/1/2018
Εισαγωγή συνδυασμού διευκολύνσεων Επιλεκτικής Απόρριψης Κλήσεων και Αναγνώρισης Κλήσης στην Ευρυζωνική Τηλεφωνία